Hukuk – Sayfa 4 – Sözcü TV

Hukuk

İş sözleşmesini haksız yere feshedilirse işçinin hakları nelerdir?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; İşveren, iş sözleşmesini haksız yere feshetti işçinin hakları nelerdir? İş akdinin haksız olarak feshedildiğini düşünen işçi iş akdi haklı yada geçerli nedenle feshedildikten sonra işe iade davası yada kıdem tazminatı, ihbar tazminatı başta olmak üzere varsa diğer hak ve alacaklarını tahsili için dava açabilir. İşçinin işe iade davası açabilmesi için o işyerinde en az 30 işçinin çalışması, kendisinin minimum o işyerinde 6 ay süreyle çalışmış olması ve bu davayı iş akdinin feshedildiğini öğrendiği tarihten itibaren bir ay içerisinde açması gerekir. İşçinin davayı kazanması halinde mahkeme 4 aylık boşta geçen süre alacağı ile işe iade alınmaması halinde yine 4 aylık işe iade tazminatı olmak üzere (kıdem süresine değişebilir) toplam 8 aylık maaşının işçiye ödenmesine karar verir. Kararın kesinleşmesinden sonra işçinin 10 gün içerisinde işverene yazılı olarak başvurarak işe başlatılmasını eğer işe başlatılmayacaksa hak ve alacaklarının kendisine ödenmesini istemesi gerekir. İşveren en geç 1 ay içerisinde işçiye işe geri aldığını veya talebini kabul etmediğini yazılı olarak bildirebilir. İşveren işçisini işe geri alırsa 4 aylık ücretini, işe iade almak istemezse 8 aylık maaşını ödemesi gerekir. İşverenin cevap vermemesi talebi reddettiği anlamına gelir.
5 sene önce 11

Maaşı ödenmeyen çalışanın hakları nelerdir?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; Maaşı ödenmeyen çalışanın hakları nelerdir? Bu konuda iki temel çözüm yolu önerebiliriz. Birincisi Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Alo 170 hattını arayarak çalıştığı işyerinin unvanını, açık adresini ve işe giriş çıkış tarihlerini bildirerek, hangi ay ücretlerinin ödenmediğini belirterek işvereniniz şikayet edebilirsiniz. Bu durumda işveren denetim geçirecek ve işvereniniz ücretinizin ödenmediği her ay için idari para cezası alacaktır. İkinci yol ise ücret alacaklarının ödenmemesi sebebiyle çalışanın iş akdini haklı nedenle feshederek aylık ücret, kıdem tazminatı ve varsa diğer hak ve alacaklarını talep edebilir.
5 sene önce 11

Çalışanlar yıllık ücretli izinini nasıl kullanır?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; Çalışanlar yıllık ücretli izinini nasıl kullanır? Yıllık izin süresi, işçi ve işverenin anlaşması şartıyla en fazla 3’e bölünerek kullanılabilir. Yıllık iznin parça parça kullandırılması halinde bölünen sürelerden bir bölümünün 10 günden az olmaması gerekmektedir. Yıllık ücretli izin süresi 14 gün olan işçinin 14 günlük yıllık izni, 10 gün, 2 gün ve 2 gün olmak üzere bölünebilir. İşverenin yıllık izni 3’ten fazla parçaya bölmesi mümkün  değildir. Yıllık iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir ilde geçirecek çalışana, isteği halinde ve bu durumu belgelemesi şartıyla toplam 4 güne kadar yol izni verilmek zorundadır. Çalışan birikmiş yıllık ücretli izin haklarının karşılığını ancak iş akdi sona erdikten sonra işverenden talep edebilir.
5 sene önce 11

Yeni işe başlayanın kıdem tazminatı yanar mı?

Avukat M.Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; İşten ayrılıp kıdem tazminatını alan çalışan hemen sonrasında yeni işi başlar ise kıdem tazminatı yanar mı? Bu durum sadece, 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olmak kaydıyla, 3600 gün prim ödemiş 15 yıl çalışması olan bir işçi Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan bu şartları taşıdığına dair yazı alarak kıdem tazminatını alarak kıdem tazminatını alan işçiler için gündeme gelebilir. Yargıtay bu konuda daha önce verdiği kararlarda, çalışma hakkının anayasal bir hak olması sebebiyle işveren yeniden çalışmaya başlasa dahi kıdem tazminatını iade etmesine gerek olmadığına karar vermiştir. Ancak medyaya yansıyan son ihtilafta işçinin henüz eski işyerinden ayrılmadan yeni işvereniyle iş akdi imzaladığı ve akabinde kıdem tazminatını alarak yeni işyerinde işe başladığı görülmektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu ihtilafta kıdem tazminatının iadesine karar vermiştir. Ancak aksi yönde düşünen Yargıtay 7. ve 22. Hukuk Dairelerinin benzer olaylarda vereceği kararları beklemek gerekir.
5 sene önce 11