Hukuk – Sayfa 3 – Sözcü TV

Hukuk

Sosyal medyada işlenen suçlar nelerdir?

Sosyal medyada işlenen suçlar; tehdit, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve toplumu kin ve düşmanlığa sevk etme gibi suçlar olarak sıralanabilir. Bu suçlar sosyal medyada işlendiğinde, gerçek hayatta işlenmiş gibi belirli yaptırımlara tabi tutulacaktır. Türk Ceza Kanunu sosyal medyada işlenmiş suçlara özel olarak yaptırımlar getirmese de normalde suçların yaptırımı neyse yine sosyal medyada işlendiğinde gerçek hayatta olmuş gibi sonuç doğurur. Ancak bir takım kanun maddelerinde aleniyet unsuruna dikkat çekilir. Eğer suç sosyal medyada işlendiğinde herkese açık bir şekilde işlenmişse bu durumda aleniyet unsurunun gerçekleştiğinden bahsedilebilir. Aleniyet unsuru gerçekleştiği için daha ağır cezalar ve nitelikli yaptırımlar oluşabilir. Bu sebeple sosyal medyada aleniyet unsurunu yargılamada ölçümlerken dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi, hesap sahibinin toplumda etki yaratma gücünün ne kadar olduğudur. Örneğin; topluma mal olmuş bir kişiyle bir öğrencinin yaratacağı farkın da gözetilmesi gerekir. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Şebnem Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

Terör olayları ve doğal afet olaylarında sosyal medya nasıl kullanılmalı?

Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız doğal felaketlerde ve son zamanlarda yaşanan terör olaylarında gördüğümüz üzere insanların en temel ihtiyaçlarından biri iletişimdir. Özellikle bu tarz kriz anlarındaki kitlenmeler yardıma muhtaç insanlara yardımı geciktirdiği gibi insanların güvenli bölgelere ulaşmasının önünde de engel oluşturmaktadır. Şebekelerin kitlenmesi gibi durumlarda insanları kısa mesaj kullanımı ve sosyal medya kullanımına yönlendirmek kriz durumlarının aşılmasında oldukça önemlidir. Dolayısıyla kamu kurumları, itfaiye, polis, arama kurtarma ekipleri sosyal medyayı sıklıkla kullanmalı, sosyal medyadan anlık güncel bilgilendirmeleri geçmeli, halkı güvenli bölgelere yönlendirebilmeli ve temel ihtiyaçlar için kaynaklar oluşturabilmelidir. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Gökhan Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

Nefret söylemi ve ırkçılık nedir, bu tür içerikleri paylaşmak suç mudur?

Halkın bir kesimini din, dil, ırk, sosyal sınıf, mezhep ya da cinsiyet yönünden ayırt eden, bu ayrımlar üzerinden nefreti körükleyen içeriklere nefret söylemi denmektedir. 1997’de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin tavsiye kararında yer aldığı üzere nefreti yayan, önyargıları besleyen, kendinden olmayanı kötüleyen her türlü içerik nefret söylemi olarak tanımlanmıştır. Nefret söyleminde önemli olan şey kamu barışının bozulmasıdır. Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesi de nefret söylemi için kamu şartının bozulmasını ön şart olarak kabul etmektedir. Bunun dışında din, dil, ırk, mezhep gibi kutsal değerlere yönelik aşağılamalar suç olarak kabul edilmektedir. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Gökhan Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

Sosyal medya siteleri kullanıcı bilgilerini paylaşıyor mu?

Popüler sosyal medya sitelerinin birçoğu Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde kurulduğundan hem Amerikan hukuku hem de eyalet hukukuna tabi durumdadır. Bu sebeple bu şirketler mahkeme kararı olmadan herhangi bir kullanıcının kişisel verisini açıklamak durumunda değildir. Bu bilgileri başka bir ülkenin devlet makamları ya da yargı makamlarının istemesi bile bu durumu değiştirmez. Sosyal medya şirketlerinin amaçlarından birinin de fikirlerin özgürce paylaşılması ve çoğalması olduğu için kullanıcı bilgilerini istisnalar dışında paylaşmazlar. Bu istisnalar çocuk istismarı ve hayati tehlike içeren durumlarıdır.  Çocukların istismarı ve kişilerin yaşam tehlikesi altında bulunması gibi acil durumlarda sosyal medya şirketleri bilgi paylaşımına gidebilir. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Gökhan Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

Sosyal medyada Nickname kullanmak yasak mıdır?

Sosyal medyada “Nickname” kullanmak yasak değildir. Aksine anonimlik hakkı adı altında bir hak olarak düzenlenmiştir. Çünkü bir kişi gerçek kimliğini kullanarak bir içerik paylaştığında başkaları tarafından aşağılanacaksa, hakarete uğrayacaksa, ötekileştirilecekse ya da yargısal makamlar tarafından soruşturmaya uğrayacaksa bu kişinin kimliğini gizlemesi hak olarak tanımlanmaktadır. Fikirlerin özgürce çoğalması ve yayılması için anonimlik hakkı düzenlenmiştir. Bu sebeple nickname kullanımında ya da anonim kalmasında hiçbir suç unsuru bulunmamaktadır. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Gökhan Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

Sosyal medyada politikacıları eleştirmek suç mudur?

Anayasamıza göre herkes kendi düşüncelerini özgürce ifade etme hakkına sahiptir. Bu durum politikacılar hakkında da geçerlidir. Politikacılar, toplumda devleti yönetmeye aday olan ve seçimler sonucu yönetim işini üstlenen kişiler olduğundan eleştirilmek zorundadır. Çünkü eleştiri, ifade özgürlüğünün bir parçası olup vatandaşların en temel hakkıdır. Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da politikacıların sert ve acımasız eleştirilere göğüs germe zorunluluğundan bahsetmektedir. Fakat bu kişiye küfür etmek ya da ailesi, inancı, kimliği üzerinden aşağılamak suç kapsamına girmektedir. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Gökhan Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

Yasaklı sitelere girmek için VPN kullanmak veya DNS değiştirmek suç mudur?

Günümüzde çeşitli durumlarda kamu otoriteleri tarafından ya da mahkeme kararı yoluyla internet sitelerine erişim engellenmektedir. Bunun yanında erişimi engellenen sitelere farklı yollardan giriş sağlamak mümkündür. Giriş yöntemlerinin başında ise DNS değiştirmek ve VPN kullanmak gelmektedir. DNS değiştirmenin ve VPN kullanmanın suç kapsamına girip girmediği ise sıkça sorulan sorulardandır. Ceza kanunlarında açıkça düzenlenmemiş bir eylem asla bir yaptırıma maruz bırakılamayacağından DNS değiştirme ve VPN kullanma suç olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla yasaklı sitelere girmek suç olarak tanımlanmamıştır. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Gökhan Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

Haliç’teki metro geçiş köprüsünde intihar!

Haliç'teki metro geçiş köprüsünde, kimliği belirlenemeyen 18-20 yaşlarında bir erkek denize atlayarak intihar etti. Polis dalgıçların arama çalışmaları sonuç vermedi.
4 sene önce 11

İşe iade davası nedir? Kimler açabilir? 

İş akdinin işveren tarafından fesh edilmesinden itibaren 30 gün içinde açılması gereken bir davadır. Bu dava, süresi içinde açılmazsa dava açma hakkı sona erer. Bu dava 30 ve daha fazla işçi çalıştıran işverene karşı, haksız olarak işten çıkarılmış olan işçi tarafından açılır. Mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda işe iade kararı verilirse 4 aylık maaş kadar tazminata hak kazanılır. Avukat İlker Türkgüler cevapladı.
4 sene önce 11

Mirasçılardan mal kaçırma muris muvazaası nedir?

Sosyal yaşam içerisinde çok sık rastlanan mal kaçırma diğer adıyla muris muvazaası budur. Kişiler sahip oldukları malları ölmeden önce yasal mirasçıları dışında başka kişilere vermek isteyebiliyorlar. Böyle bir durum ortaya çıktığında mirasçılar haklarını alamıyorlar. Haklarını alamayan mirasçılar mal kendilerine geçmediğinde ümitsizliğe de kapılıyor ve bu işin peşini bıraktıkları oluyor. Böylesi bir durumda durum ortaya çıktığında yasal mirasçıların mahkemeye başvurarak haklarını almaları mümkündür. Avukat İlker Türkgüler cevapladı.
4 sene önce 11

30 yıldan fazla çalışan devlet memurlarının ikramiyeleri

Devlet memuriyetinde 30 yıldan daha fazla çalışmış kişilerin emekli ikramiyeleri hesaplanırken çalışması süresi ne olursa olsun 30 yıl üzerinden ikramiye hesaplanırdı. Yani 40 yıl çalışmış olsanız dahi ikramiyeniz 30 yıl üzerinden hesaplanır ve size öderdi. Bu durum anayasa aykırı olduğu iddiası ile anayasa mahkemesine taşınmış ve anayasa mahkemesi bu durumun anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir. Avukat İlker Türkgüler cevapladı.
4 sene önce 11

Araç değer kaybı nedir? Araç değer kaybı alınabilir mi?

Trafik kazası sonrasında aracınızda maddi hasar oluşur. Maddi zararınızı onarım giderinizi sigorta size öder. Ancak aldığınız para ancak tamirat giderlerini karşılar.  Oysa bu trafik kazası dolayısıyla uğradığınız zarar sadece tamirat masrafından ibaret değildir ki, Aracınızın bu kaza dolayısıyla boyanmış parçası değişmiş olabilir.  İşte böyle bir durumda aracınızın piyasa değeri önemli ölçüde düşer.İşte sigorta firmaları bu durumda aracınızın değer kaybını da ödemek zorundadır. Avukat İlker Türkgüler cevapladı.
4 sene önce 11

Taşeron işçilerin tazminat hakları nelerdir?

İşçilerin çalıştıkları şirket ihale döneminde ihaleyi tekrar alamaması halinde kâğıt üzerinde işten çıkarılmaktadır. Daha sonra da ihaleyi alan yeni firmada aynı koşullarla işe başlamaktadır. Buraya kadar herşey normal gibi gözükse de bu durum işçinin hakları açısında bir soruyu akla getirmektedir. Önceki firma ihaleyi alamamıştır. İş yerini terk etmiştir. İşçinin işine son vermiştir. Ve kıdem tazminatına da ödememiştir. Ödenmeyen bu kıdem tazminatını daha sonra kim ödeyecektir. Burada cevap son derece basittir. İşçinin son işvereni daha önceki işveren tarafından ödenmesi gereken kıdem ve ihbar tazminatı gibi hakların ödenmesinden sorumlu olacaktır. Avukat İlker Türkgüler cevapladı.
4 sene önce 11

Aldatılan eş manevi tazminat davası açabilir mi?

Açacağınız davada alacağınız manevi tazminat miktarı olayın gelişimi ve tarafların ekonomik durumuna bağlı olarak tespit edilir. Mahkeme tarafından tespit edilen manevi tazminattan eşinizle birlikte bu kişi de sorumlu olacaktır. Bu nedenle aldatılan eş olarak böyle bir durum karşısında hakkınızı yargı yoluyla arayabilirsiniz. Avukat İlker Türkgüler cevapladı.
4 sene önce 11

Destekten yoksun kalma tazminatını kimler alabilir?

Ölümlü trafik kazaları son zamanlarda maalesef çok fazla meydana gelmeye başladı. Böyle bir durumda, ölenin yakınları, kusurlu araç sürücüsü, araç sahibi ve zorunlu trafik sigortasından maddi manevi tazminat talep edebilir.Maddi ve manevi tazminat sadece mirasçılar tarafından talep edilmez. Ölenin yakınları ve desteğinden yoksun kaldığını ispat eden 3. kişiler de maddi manevi tazminat isteyebilirler. Avukat İlker Türkgüler cevapladı.
4 sene önce 11

Kiracı kira sözleşmesi bitmeden evden çıkabilir mi?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; Kiracı kira sözleşmesi bitmeden evden çıkabilir mi? Kiracı, kira sözleşmesi sona ermeden önce feshetmek istediği taktirde, kiraya veren kiracıdan kalan süreye ilişkin kira bedellerinin tamamının kendisine tazminat olarak ödenmesini talep etmektedir. Yargı kararları bu konuya şöyle bir çözüm getirmiştir : Tahliye edilen evin aynı şartlarda ne kadar süre içerisinde kiraya verilebileceğini bilirkişiler vasıtasıyla tespit ederek, bu süre kadar miktarın tazminat olarak ödenmesine karar vermektedir.
5 sene önce 11

Çalışanın haftalık mesai süresi kaç saattir?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; Çalışanın haftalık mesai süresi kaç saattir? Çalışanın haftalık mesai süresi 45 saattir. Haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalarda, her bir saat fazla mesai için işçiye normal saatlik ücretinin yüzde 50 üzerinde ücret ödenmesi gerekir. İşçi fazla mesai karşılığı zamlı ücret yerine serbest zaman talep edebilir. Bu durumda işçiye her bir saat fazla mesaisi için bir buçuk saat serbest zaman verilir. İşçi serbest zaman hakkını, 6 ay içinde kullanmalıdır. Serbest zaman kullanımı için işveren yönetim hakkı uyarınca tarih belirleyebilir.
5 sene önce 11

İnternetten yapılan alışverişte ürün iade hakkı var mı?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; İnternet üzerinden yapılan alışverişte tüketicilerin ürün iade hakkı var mı? Tüketicinin internetten satın aldığı bir ürünü kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin vazgeçme (cayma) hakkı vardır. Satıcı cayma bildirimini aldıktan sonra 14 gün içinde bedel iadesini yapmalıdır. Tüketici de cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yaptıktan sonra 10 gün içinde, şayet ürünü teslim almışsa, iade etmelidir. Satıcının ürün bedelini iade etmemesi halinde tüketicinin Tüketici Hakem Heyeti yada Tüketici Mahkemesi’nde dava açma hakkı vardır.
5 sene önce 11

İş yerinde kalp krizi geçirilmesi iş kazası sayılır mı?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; iş yerinde kalp krizi geçirilmesi iş kazası sayılır mı? Kalp krizinin iş kazası olduğu Yargıtay kararlarıyla tespit edilmiştir. Buna göre, işçi hangi koşullarda çalışmaktadır, gerekli önlemler, gerekli tıbbi tahliller yapılmış mıdır bu vb konular araştırılmaktadır. İşçinin vefat ettiğini düşündüğümüz ihtimalde ailesi iş kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Maddi tazminat, işçinin yaşı, kazanın oluş şekli, işverenin-işçinin kusur oranları, işçinin son aldığı ücrette gözönüne alınarak teknik bir hesaplama ile tespit edilir. Manevi tazminat ise tarafların sosyo-ekonomik durumları da, gözönüne alınarak hakim tarafından takdir edilir.
5 sene önce 11

Kıdem tazminatı nasıl hak edilir?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; Kıdem tazminatı nasıl hak edilir? Eğer işçinin aylık ücret, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacakları ödenmiyorsa, işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatını talep edebilir. İşveren tarafından işçinin iş akdi feshedilmişse ve tazminatı ödenmişse, işçi haksız olarak iş akdinin feshedildiğini ispat etmek kaydıyla dava açıp, kıdem tazminatını isteyebilir. Son olarak 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olmak kaydıyla, 3600 gün prim ödemiş 15 yıl çalışması olan bir işçi Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan bu şartları taşıdığına dair yazı alarak kıdem tazminatının ödenmesini, talep edebilir. Kıdem tazminatı tavanıyla kıdem tazminatının max. rakamı tespit edilmektedir. İşçinin aldığı maaş, bu rakamın üstünde olsa bile kıdem tazminatı tavanı dikkate alınır.
5 sene önce 11

İşsizlik maaşına başvurmak için ne yapmak gerekli?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; İşsizlik maaşına başvurmak için ne yapmak gerekli? İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden bir işçi, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır. Bu şartları taşıyan bir işçi, iş akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır. Çalıştığı sigortalı prim gün sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte minimum 180 gün max. 300 gün süreyle işsizlik maaşından yararlanabilir.
5 sene önce 121