Hukuk – Sayfa 2 – Sözcü TV

Hukuk

siddetli-gecimsizlik-nedeni

Taksirle adam yaralama suçunda bilinmesi gerekenler

Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesinde düzenlenen taksirle adam yaralama suçu için taksirle başkasının vücuduna acı veren, sağlığını veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişinin 3 aydan 1 yıla hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacağı öngörülmüştür. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.
4 ay önce 11
santaj-sucu-nedir

Şantaj suçu nedir, cezası nasıl belirlenir?

Türk Ceza Kanununda bir kimsenin hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya, yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.
4 ay önce 11
nafakanin-artirilmasi

Nafakanın artırılması nasıl gerçekleşir?

Kişilerin sosyal ve ekonomik durumları sürekli sabit kalmadığından ve zaman içerisinde değişiklik göstereceğinden ayrıca belirlenmiş nafaka değeri zaman içerisinde enflasyona bağlı olarak değişebileceğinden nafakanın arttırılması gündeme gelebilmektedir. Örneği iştirak nafakası durumunda küçük bir çocuğun gideri, eğitim ve masraflarının büyüdükten sonra daha da artacağı söz konusu olabilmektedir. Avukat Bilal Çelik cevapladı
4 ay önce 11
nafakanin-kaldirilmasi

Nafakanın kaldırılması hangi durumlarda mümkün olur?

Nafaka bir tarafın diğer tarafa ödemekle yükümlü kılındığı boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafı korumak, çocukların eğitim ve bakım giderlerini karşılanmasını amaçlayan ödenmesini hükmü olunmuş bir bedeldir. Nafakaların mali durumları göz önünde bulundurularak nafaka hükmedildiğinden tarafların mali durumları da sabit olmayıp zaman içerisinde değişim göstereceğinden nafaka üzerinde artırım indirim veyahut tamamen kaldırılması mümkündür. Avukat Bilal Çelik cevapladı.
4 ay önce 11
taksirle-adam-yaralama

Taksirle adam öldürme suçu nedir, cezası nasıl belirlenir?

Taksirle adam öldürme suçunu basit taksirle adam öldürme ve bilinçli taksirle öldürme diye ikiye ayırmak gerekir. Basit taksirle öldürmede dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle gerçekleşen ölüm, aslında öngörülmemiştir. Eğer kişi bu ölümü öngörebiliyorsa bilinçli taksir söz konusu olur. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.
4 ay önce 11
nafaka-nedir-cesitleri-nelerdir

Nafaka nedir, çeşitleri nelerdir?

Boşanmada nafaka hususu, boşanma sürecinde olan eşlerin boşanma ve boşanma sonrası süreçlerini etkileyeceğinden boşanmada nafaka hususu önem arz etmekte ve nafakaya ilişkin sorunlarla çok sık karşılaşmaktayız. Nafakanın tanımına gelince hakim tarafından boşanma sürecinde ve sonrasında tarafların, varsa çocuklarının maddi olarak mağdur duruma düşmemeleri için taktir ettiği hükümlü olan tarafın diğer tarafa ödeyeceği meblağ nafaka olarak nitelendirilmektedir. Avukat Bilal Çelik cevapladı.
4 ay önce 11
siddetli-gecimsizlik-nedeni

Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası nedir?

Şiddetli geçimsizliğin temelini evlilik birliğinin temelinden sarsılması oluşturmaktadır. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle artık tarafların ortak bir yaşama devam etmesi mümkün olmaması halinde mahkeme tarafından boşanmalarına karar verilir. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.
4 ay önce 11
tedbir-nafakasi-nedir

Tedbir nafakası nedir?

Tedbir nafakası boşanma sürecini ilgilendiren bir nafakadır. Tedbir nafakasını boşanma süreci devam ederken tarafların ve çocuklarının zaten manevi olarak zarar görülmeye müsait ve hassas bir dönem olan bu dönemde maddi olarak da mağdur olmalarını engellemek amacıyla taktir edilen nafaka türü olarak boşanmada nafaka çeşitleri içerisinde ifade etmek mümkündür. Avukat Bilal Çelik cevapladı.
4 ay önce 11
hesapp

Kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır?

Çalışan bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesinin üç şartı vardır. Öncelikle işçinin iş sözleşmesi ile çalışıyor olması, bu çalışmanın minimum 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin kanunda belirtilen sebeplerden birine dayanarak bitmesi gerekmektedir. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.
4 ay önce 11
evden-uzaklastirma

Evden uzaklaştırma ve koruma tedbirleri hangi durumlarda uygulanır?

Koruma tedbiri 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi hakkındaki kanun uyarınca hüküm altına alınmıştır. Koruma tedbirleri bu anlamda şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri ifade etmektedir. Evden uzaklaştırma kararı ise hukuki anlamda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi hakkındaki kanun uyarınca hüküm altına alınan önleyici koruma tedbirlerini ifade etmektedir. Avukat Bilal Çelik cevapladı.
4 ay önce 11
8-is-kazasi-ve-meslek-hastaliklari

İş kazası ve meslek hastalıkları

İş kazası ve meslek hastalığını kısaca tanımlamak gerekirse; meslek hastalığı en kısa tanımıyla iş yeri ortamında bulunanfaktörlerin etkisiyle meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. İş kazası ise iş yeri alanı içerisinde veya iş yeri dışında işverenin bir işinde meydana gelen işçiye bedenen veya ruhen zarar veren olaydır. Avukat Burcu Aslantürk cevapladı.
2 sene önce 11
7-aile-konutunun-ese-verilmesi

Aile konutunun eşe verilmesi

Eşler arasındaki mal rejiminin eşlerden birinin ölümü ile sona ermesi hallerinde sağ kalan eşin aile konutu üzerindeki bir takım hakları Medeni Kanunun 240. maddesinde düzenlenmiştir. Avukat Ebru Şahin cevapladı.
2 sene önce 11
6-mirasciliktan-cikarma

Mirasçılıktan çıkarma

Aile dayanışmasının zedelendiği durumlarda miras bırakan, saklı paylı mirasçılarından birini ya da birkaçını vasiyetname yoluyla yapacağı bir ölüme bağlı tasarrufla mirasçılıktan çıkarabilir. Avukat Ebru Şahin cevapladı.
2 sene önce 11
5-esin-velayetinin-kaldirilmasi

Eşin velayetinin kaldırılması

Anne ve babanın çocuğun kişilik haklarıyla kendi kişilik haklarını eşdeğer görmesi ve kişilik haklarına saygı göstermesi gerekir. Avukat Ebru Şahin cevapladı.
2 sene önce 11
4-vasi-atanmasini-gerektiren-durumlar

Vasi atanmasını gerektiren durumlar

Velayet altında bulunmayan her küçük, akıl zayıflığı ya da akıl hastalığı sebebiyle kendi işlerini gerektiği gibi yapamayan, sürekli başkalarının yardımına ya da bakımına muhtaç, başkalarının güvenliğini tehdit eden, alkol, savurganlık, uyuşturucu madde bağımlılığı sebebiyle kötü yaşama tarzı olan, bir yıl ya da daha fazla özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olan her ergin talep üzerine Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlanır ve kendisine bir vasi atanır. Avukat Ebru Şahin cevapladı.
2 sene önce 11
3-vekalet-gorevinin-kotuye-kullanilmasi-ve-tapu-iptal-tescil

Vekâlet görevinin kötüye kullanılması ve tapu iptal tescil

Vekalet sözleşmesi, tarafların karşılıklı güvenine dayanan, vekilin, vekil edenin tüm menfaatlerini, çıkarını gözettiği ve onun iradesine uygun davranmak zorunda kaldığı bir sözleşme türüdür. Avukat Ebru Şahin cevapladı.
2 sene önce 11
2-esler-arasinda-payli-mal-devri

Eşler arasında paylı mal devri

Eşlerin evlilik birliği içerisinde edinmiş olduğu mal varlığı değerlerinin arasında bazen paylı mülkiyete tabi, onların müştereken malik oldukları mallar da bulunmaktadır. Avukat Ebru Şahin cevapladı.
2 sene önce 11
1-zina-ve-hayata-kast-halinde-katilma-alacagi

Zina ve hayata kast halinde katılma alacağı

Medeni yasamıza göre her eşin ve mirasçılarının diğer eşin edinilmiş mallarının değerinin yarısında bir katılım alacağı bulunmaktadır. Ancak medeni yasanın 236. Maddesinin 2. Fıkrasında buna bir istisna getirilmiştir. Avukat Ebru Şahin cevapladı.
2 sene önce 11
Drone-kullanmak-yasal-mıdır

Drone kullanmak yasal mıdır?

İnsansız hava araçları (Drone) Türkiye’de ve dünyada çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Getirdiği avantajların yanı sıra çeşitli hukuki sorunlar teşkil ettiği durumlar da ortaya çıkmaktadır. Özel hayatını ihlal, kişilerin canını tehlikeye atma, terörizm, yasaklı bölgelerde uçuş ve casusluk gibi eylemlerde kullanılması bu durumları ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’de buna ilişkin yasal düzenleme mevcuttur. 500 gr üzerindeki dronelar için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı olmak zorunludur. Bunun için kayıt yaptırılırken; adli sicil kaydı, T.C. vatandaşlık numarası, vergi numarası gibi bilgiler istenmektedir. 25 kg üzerindeki dronelar için de ayrı bir düzenleme mevcuttur. Yasak bölgelerde uçuşlar durumunda adli ve idari yaptırımların getirilebileceği de unutulmamalıdır. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Şebnem Ahi cevapladı.
3 sene önce 11
E-ticaret-sitesinde-satılan-ürün-sahte-ya-da-kaçak-ise-bundan-kim-sorumludur

E-ticaret sitesinde satılan ürün sahte ise bundan kim sorumludur?

E-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde ürünler bazen sahte veya kaçak çıkabilir. Böyle bir durumda tüketici maddi ve manevi olarak zarara uğramış olacaktır. Bunun sonucunda tüketicinin ilk başvuracağı yer site yöneticisidir. Ancak kanuni olarak sorumluluk site modeline göre değişebilir. Tüketici bu hususta suç duyurusunda bulunabilir, maddi ve manevi tazminat talep edebilir ve ürün iadesi isteyebilir. Tüketicilerin dikkat etmesi gereken durum satıcının güvenilir olup olmadığıdır. Bir de ürünün internet üzerinden araştırılması, alınacak önlemler arasındadır. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Şebnem Ahi cevapladı.
3 sene önce 11
E-ticaret-sitesi-kullanıcılara-ticari-elektronik-ileti-gönderebilir-mi

E-ticaret sitesi kullanıcılara ticari elektronik ileti gönderebilir mi?

E-ticaret siteleri kullanıcılara ticari elektronik ileti gönderebilir. Ticari iletilerden kasıt yalnızca sms ve e-posta değildir. Aynı zamanda telefon aramaları, çağrı merkezi aramaları, faks bu tarz iletişimlerdendir. Bunların yapılabilmesi için önceden kullanıcının yazılı onayının alınması gerekir. Opt-in denilen bu sistem kanunumuzda benimsenmiştir. Bu onay sitede yayınlanan bir onay kutucuğu, sözleşme ya da sms ile alınabilir. Ancak bu onay alınacaksa bu kısım sitede üyelik öncesi tıklanması zorunlu bir alan olarak anılmamalıdır. Çünkü kullanıcının bunu reddetme hakkı kanunen düzenlenmiş bir haktır. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Şebnem Ahi cevapladı.
3 sene önce 11