Hukuk – Sayfa 2 – Sözcü TV

Hukuk

Tedbir nafakası nedir?

Tedbir nafakası boşanma sürecini ilgilendiren bir nafakadır. Tedbir nafakasını boşanma süreci devam ederken tarafların ve çocuklarının zaten manevi olarak zarar görülmeye müsait ve hassas bir dönem olan bu dönemde maddi olarak da mağdur olmalarını engellemek amacıyla taktir edilen nafaka türü olarak boşanmada nafaka çeşitleri içerisinde ifade etmek mümkündür. Avukat Bilal Çelik cevapladı.
2 sene önce 11

Kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır?

Çalışan bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesinin üç şartı vardır. Öncelikle işçinin iş sözleşmesi ile çalışıyor olması, bu çalışmanın minimum 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin kanunda belirtilen sebeplerden birine dayanarak bitmesi gerekmektedir. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.
2 sene önce 11

Evden uzaklaştırma ve koruma tedbirleri hangi durumlarda uygulanır?

Koruma tedbiri 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi hakkındaki kanun uyarınca hüküm altına alınmıştır. Koruma tedbirleri bu anlamda şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri ifade etmektedir. Evden uzaklaştırma kararı ise hukuki anlamda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi hakkındaki kanun uyarınca hüküm altına alınan önleyici koruma tedbirlerini ifade etmektedir. Avukat Bilal Çelik cevapladı.
2 sene önce 11

İş kazası ve meslek hastalıkları

İş kazası ve meslek hastalığını kısaca tanımlamak gerekirse; meslek hastalığı en kısa tanımıyla iş yeri ortamında bulunanfaktörlerin etkisiyle meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. İş kazası ise iş yeri alanı içerisinde veya iş yeri dışında işverenin bir işinde meydana gelen işçiye bedenen veya ruhen zarar veren olaydır. Avukat Burcu Aslantürk cevapladı.
3 sene önce 11

Aile konutunun eşe verilmesi

Eşler arasındaki mal rejiminin eşlerden birinin ölümü ile sona ermesi hallerinde sağ kalan eşin aile konutu üzerindeki bir takım hakları Medeni Kanunun 240. maddesinde düzenlenmiştir. Avukat Ebru Şahin cevapladı.
3 sene önce 11

Mirasçılıktan çıkarma

Aile dayanışmasının zedelendiği durumlarda miras bırakan, saklı paylı mirasçılarından birini ya da birkaçını vasiyetname yoluyla yapacağı bir ölüme bağlı tasarrufla mirasçılıktan çıkarabilir. Avukat Ebru Şahin cevapladı.
3 sene önce 11

Eşin velayetinin kaldırılması

Anne ve babanın çocuğun kişilik haklarıyla kendi kişilik haklarını eşdeğer görmesi ve kişilik haklarına saygı göstermesi gerekir. Avukat Ebru Şahin cevapladı.
3 sene önce 11

Vasi atanmasını gerektiren durumlar

Velayet altında bulunmayan her küçük, akıl zayıflığı ya da akıl hastalığı sebebiyle kendi işlerini gerektiği gibi yapamayan, sürekli başkalarının yardımına ya da bakımına muhtaç, başkalarının güvenliğini tehdit eden, alkol, savurganlık, uyuşturucu madde bağımlılığı sebebiyle kötü yaşama tarzı olan, bir yıl ya da daha fazla özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olan her ergin talep üzerine Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlanır ve kendisine bir vasi atanır. Avukat Ebru Şahin cevapladı.
3 sene önce 11

Vekâlet görevinin kötüye kullanılması ve tapu iptal tescil

Vekalet sözleşmesi, tarafların karşılıklı güvenine dayanan, vekilin, vekil edenin tüm menfaatlerini, çıkarını gözettiği ve onun iradesine uygun davranmak zorunda kaldığı bir sözleşme türüdür. Avukat Ebru Şahin cevapladı.
3 sene önce 11

Eşler arasında paylı mal devri

Eşlerin evlilik birliği içerisinde edinmiş olduğu mal varlığı değerlerinin arasında bazen paylı mülkiyete tabi, onların müştereken malik oldukları mallar da bulunmaktadır. Avukat Ebru Şahin cevapladı.
3 sene önce 11

Zina ve hayata kast halinde katılma alacağı

Medeni yasamıza göre her eşin ve mirasçılarının diğer eşin edinilmiş mallarının değerinin yarısında bir katılım alacağı bulunmaktadır. Ancak medeni yasanın 236. Maddesinin 2. Fıkrasında buna bir istisna getirilmiştir. Avukat Ebru Şahin cevapladı.
3 sene önce 11

Drone kullanmak yasal mıdır?

İnsansız hava araçları (Drone) Türkiye’de ve dünyada çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Getirdiği avantajların yanı sıra çeşitli hukuki sorunlar teşkil ettiği durumlar da ortaya çıkmaktadır. Özel hayatını ihlal, kişilerin canını tehlikeye atma, terörizm, yasaklı bölgelerde uçuş ve casusluk gibi eylemlerde kullanılması bu durumları ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’de buna ilişkin yasal düzenleme mevcuttur. 500 gr üzerindeki dronelar için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı olmak zorunludur. Bunun için kayıt yaptırılırken; adli sicil kaydı, T.C. vatandaşlık numarası, vergi numarası gibi bilgiler istenmektedir. 25 kg üzerindeki dronelar için de ayrı bir düzenleme mevcuttur. Yasak bölgelerde uçuşlar durumunda adli ve idari yaptırımların getirilebileceği de unutulmamalıdır. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Şebnem Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

E-ticaret sitesinde satılan ürün sahte ise bundan kim sorumludur?

E-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde ürünler bazen sahte veya kaçak çıkabilir. Böyle bir durumda tüketici maddi ve manevi olarak zarara uğramış olacaktır. Bunun sonucunda tüketicinin ilk başvuracağı yer site yöneticisidir. Ancak kanuni olarak sorumluluk site modeline göre değişebilir. Tüketici bu hususta suç duyurusunda bulunabilir, maddi ve manevi tazminat talep edebilir ve ürün iadesi isteyebilir. Tüketicilerin dikkat etmesi gereken durum satıcının güvenilir olup olmadığıdır. Bir de ürünün internet üzerinden araştırılması, alınacak önlemler arasındadır. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Şebnem Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

E-ticaret sitesi kullanıcılara ticari elektronik ileti gönderebilir mi?

E-ticaret siteleri kullanıcılara ticari elektronik ileti gönderebilir. Ticari iletilerden kasıt yalnızca sms ve e-posta değildir. Aynı zamanda telefon aramaları, çağrı merkezi aramaları, faks bu tarz iletişimlerdendir. Bunların yapılabilmesi için önceden kullanıcının yazılı onayının alınması gerekir. Opt-in denilen bu sistem kanunumuzda benimsenmiştir. Bu onay sitede yayınlanan bir onay kutucuğu, sözleşme ya da sms ile alınabilir. Ancak bu onay alınacaksa bu kısım sitede üyelik öncesi tıklanması zorunlu bir alan olarak anılmamalıdır. Çünkü kullanıcının bunu reddetme hakkı kanunen düzenlenmiş bir haktır. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Şebnem Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

E-ticaret sitesinden alışveriş yaptım, cayma hakkım var mı?

E-ticaret sitelerinden alışveriş yapıldığında tüketicilerin cayma hakkı vardır. Ancak ürün satın alındıktan sonra 14 gün içerisinde bu hakkın kullanılması gerekir. Eğer 14 gün içerisinde bu hak kullanılmazsa bir daha kullanılamaz. Hizmet satışına yönelik bir alım yapıldıysa, bir ürün yerine hizmet alımı yapıldığından bu süre sözleşme imzalanmasından itibaren işlemektedir. Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar kanunda ve yönetmelikte düzenlenmiştir. Bunlardan en önemlisi anında ifa edilen bir hizmetin söz konusu olduğu durumlardır. Bu durumlarda cayma hakkı kullanılmaz. Bunun dışında kişiye özel üretilmiş malzemelerde, son tüketim tarihi geçecek gıdalarda cayma hakkı yoktur. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Şebnem Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

Yeni e-ticaret kanunu şirket ve kişilere ne gibi sorumluluklar getiriyor?

Yeni e-ticaret kanunu şirketlere ve kişilere belli başlı yükümlülükler getirmiştir. Örneğin kişilere ticari elektronik ileti gönderilecekse (Sms, e-mail, telefonla arama, çağrı merkezinden arama…) önceden yazılı izin alınmalısı ve onaya sunulması zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca tüketicilere bunu reddetme hakkı tanınmıştır. Bunun dışında tüketicilere ödeme aşaması öncesinde, ödemenin detaylarının sunulması gerekmektedir. Aynı zamanda ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesinin de bu ortamda sunulması gerekmektedir. Ayrıca kişilerle ilgili kişisel veriler kaydı yapılacaksa kişisel bilgilerin saklanması firmaların sorumluluğu altındadır. Bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılması durumunda mutlaka bilgilendirme yapılmalıdır. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Şebnem Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

Firma sosyal medyada karalama kampanyası yapılıyor, ne yapılmalı?

Firmalar hakkında internet üzerinden olumsuz içerikler yayınlanabilir ve bu içerikler kullanıcılar tarafından hızla paylaşılarak linç haline dönüşebilir. Bu durumlarda firmaların yapması gereken şey profesyonel kişilere başvurmaktır. Bunun dışında yasal yollara da başvurulabilir. Burada dikkat edilmesi gereken durum ise firmalara karşı hakaret suçunun işlenmiş olamayacağıdır. Bu gibi durumlarda firmalar tüzel kişiliğe sahip olduğundan ancak kişilik haklarının ihlali söz konusu olabilir. Çözüm olarak içerik sağlayıcıya giderek ilgili yayının kaldırılması, emniyet ve savcılığa başvurulması, maddi ve manevi zarar durumda tazminat davası açılması gibi yöntemler uygulanabilir. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Şebnem Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

İnternette hakkımda hukuka aykırı içerik yayınlanıyor, ne yapmalıyım?

İnternet sitelerinde hakkınızda hukuka aykırı içerik yayınlanabilir. Bu durumla karşı karşıya kalan kişiler öncelikle emniyet ve savcılığa başvurarak ilgili kişilerin cezalandırılmasını talep etmelidir. Bu şikâyetle birlikte delil tespitinin yaptırılması da mutlaka yapılması gerekenler arasındadır. Bir diğer yöntem ise içerik sağlayıcılara giderek bu içeriğin kaldırılması yönünde talepte bulunulmasıdır. Doğrudan mahkemeye gidilip bu URL adreslerinin Türkiye’den görülmesi de engellenebilir. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Şebnem Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

Özel hayatıma ilişkin bilgiler internette yayınlanıyor, ne yapmalıyım?

Kişilerin özel hayatına yönelik bilgiler internette yayınlanırsa aynı gerçek hayatta özel hayatın gizliliği ihlal edilmiş gibi sonuç doğurur. Türk Ceza Kanunu’nda bu suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ya da adli para cezası olarak belirlenmiştir. Eğer bu suç görüntü ya da ses kaydı almak suretiyle işlendiyse bu durumda cezalar arttırılır. Basın yayın yoluyla görüntü ya da ses ifşa edilmesi durumunda 2 yıldan 5 yıla kadar daha ağır hapis cezaları uygulanabilir. Sosyal medyada işlenmesi durumunda da tıpkı basın yayın yoluyla işlenmiş gibi sayılır ve ağır cezalar alır. Bu durumun sebebi sosyal medyadaki aleniyet unsurunun gerçekleşmiş olmasıdır. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Şebnem Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

Sosyal medyada hakkımızda sahte hesap açılırsa ne yapılmalı?

Sosyal medyada hakkınızda sahte hesaplar açılabilir ve bu yolla kişisel bilgileriniz ve fotoğraflarınız kullanılabilir. Bu yolla çevrenizdekilerle iletişime geçilebileceği gibi sizin adınıza başkalarından para talebinde bulunulabilir. Böyle durumlarda bu suçun mağdurları dilerse site yönetimine başvurabilir, içeriğin kaldırılmasını isteyebilir ve hesabın kapatılmasını talep edebilir. Eğer yasal yollara başvurmak isteniyorsa delil tespiti yapılmalıdır. Bunun dışında emniyet ve savcılığa başvurulması gerekmektedir. Yine 5651 kanunu uyarınca kişilik hakkı ve özel hayat ihlali bulunan durumlarda kanunda belirtilen şekilde erişim engelleme talebinde bulunabilir. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Şebnem Ahi cevapladı.
4 sene önce 11

Sosyal medyada hakaret veya tacize uğranırsa ne yapılmalı?

Sosyal medyada hakaret veya tacize uğranırsa bu suç tıpkı gerçek hayatta yaşanmış gibi kanunda yazılı suçların cezalarıyla cezalandırılır. Kanunda bu tarz suçlara hapis veya para cezası öngörülmüştür. Başına bu tarz bir olay gelen mağdurlar öncelikle emniyete ve savcılığa başvurmalı ve mahkemeden delil tespiti talebinde bulunmalıdır. Çünkü dijital deliller internet ortamında hızlı bir şekilde kaybolabilmektedir. Bu sebeple bunların sabit olduğunun ispatlanabilmesi için zaman damgasının (Hash) olması gerekir. Yani sadece ekran görüntüsü alarak bu delillerin geçerliliğinden bahsedilemez. Diğer yandan emniyet ve savcılık İP araştırması yaparak bu kişilerin tespiti için çalışıyor olacaktır. Bunun dışında kişiler maddi ya da manevi zarara uğramışsa hukuk mahkemelerinden maddi ve manevi tazminat davası açarak bunu talep edebilirler. Bir diğer yöntemle de 5651 sayılı internet kanunumuz gereğince bu URL’ler veya bu siteler hakkında erişim engelleme talebinde bulunularak içeriğin çıkarılması ya da Türkiye’den görünümünün engellemesi sağlanabilir. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Şebnem Ahi cevapladı.
4 sene önce 11