Göz Hastalıkları – Sayfa 2 – Sözcü TV

Göz Hastalıkları

Bıçaksız lazer nedir?

Bıçaksız lazer tedavisine tıpta “femtosaniye lazer yardımlı refraksiyon cerrahisi” adı verilir. Bu teknoloji 15 yıldır kullanılmakta olup tüm Dünya’da en modern ve en güvenilir lazer tekniği olarak kabul edilmektedir. Femtosaniye lazer sayesinde tedavi sırasında göze herhangi bir bıçak değmemektedir. Tedavi dakikalar içerisinde uygulanmakta ve görme kısa süre içerisinde en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Lazer teknolojisi sayesinde göz dokusunda uygulanan değişiklikler tesadüfe kalmayacak şekilde bilgisayar kontrolü altında yapılabilmektedir.  Gözlükten kurtulmak için uygulanan lazer tedavileri içerisinde femtosaniye teknolojisi ile birlikte wavefront yani kartal gözü excimer lazer uygulanması altın standart tedaviyi oluşturmaktadır. Hastalarımız lazer tedavisinden bir gün sonra normal hayatlarına dönebilmektedir. Göz Hastalıkları Doç. Dr. Volkan Hürmeriç cevapladı.
4 sene önce 11

Smile Lazer nedir?

Smile lazer (Small Incision Lenticule Extraction) yönteminde miyopi ve astigmatizma adını verdiğimiz göz kusurları daha önce kullandığımız tekniklere göre daha güvenli bir şekilde tedavi edilmektedir. Smile yöntemin en büyük avantajları kornea bütünlüğünün bozulmaması, büyük kesi yapılmaması, göz sinirlerinin etkilenmemesi, operasyon sonrasında ağrı batma hissinin en aza indirilmesi ve göz kuruluğu olanlarda uygulanabilmesi olarak sıralanabilir. Smile lazer ile miyopide -10 numaraya, astigmatizmada -5.0 numaraya kadar tedavi şansı bulunmaktadır. Göz Hastalıkları Doç. Dr. Volkan Hürmeriç cevapladı.
4 sene önce 11

Lazer tedavisi öncesinde hastalarımızın endişe ettiği hususlar

Lazer olmak isteyen hastalarımızın en çok endişe ettiği konuların başında tedavi sonrası düzeltilen refraktif kusurun tekrar geri gelmesi yer almaktadır. Günümüzde uyguladığımız modern lazer tekniklerinde uzun dönemde refraksiyon %98 sabit kalmaktadır. Hastaların sorduğu diğer bir soru ise lazer sonrası katarakt ameliyatı olup olamayacaklarıdır. Lazer tedavisinden sonra sadece katarakt ameliyatı değil diğer tüm göz hastalıklarının tedavisi rahatlıkla yapılabilmektedir. Lazer tedavisinde bazı hastalarımızın endişe ettiği gibi körlük riski bulunmamaktadır. Ameliyat esnasında gözlerini oynatmaktan korkmaya gerek bulunmamaktadır. Güncel lazer sistemlerinde böyle bir sorun bulunmamaktadır. Göz hekimlerinin neden lazer tedavisi olmadıkları gibi bir algı olsa da pek çok göz hekimi, hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde lazer tedavisi olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Lazer tedavisi ile ilgili endişe edilen çeşitli hususlar bulunsa da aslında lazer tedavisi Dünya’da tıp alanında en çok uygulanan, en başarılı olan ve en güvenlir tedavi yöntemidir. Lazer uygulamalarında hasta memnuniyet oranı %98’dir. Göz Hastalıkları Doç. Dr. Volkan Hürmeriç cevapladı.
4 sene önce 11

Kornea naklindeki yeni teknikler

Kornea dokusu pek çok hastalık nedeniyle saydamlığını kaybetmekte ve değiştirilmesi gerekmektedir. Halk arasında kornea nakline göz nakli adı verilmektedir. Uzun yıllardır ülkemizde kornea nakli yapılsa da son 15 yıl içerisinde olan gelişmeler sayesinde artık kornea dokusunun tamamı yerine sadece hastalıklı olan kısmının değiştirilmesi tercih edilmektedir. Bu sayede vücudun değiştirilen korneayı reddetme ihtimali ve göz tansiyonu riski en aza indirilmektedir. Yeni nakil teknikleri arasında yer alan DALK ameliyatı ileri derece keratokonusta kullanılarak korneanın sadece ön kısmı nakledilmektedir. Katarakt ameliyatı sonrası olan görme kayıplarında ise korneanın sadece arka yarısı DSAEK tekniği ile değiştirilmektedir.  Kısmı nakil uygulanan bu ameliyatlarda hastaların görme seviyesi çok daha kısa sürede düzelebilmektedir. Göz Hastalıkları Doç. Dr. Volkan Hürmeriç cevapladı.
4 sene önce 11

Keratokonus tedavisi nasıl yapılır?

Keratokonus tedavisinde en önemli husus hastalığın ilerlemesini durdurmaktır. Diğer amacımız ise görmeyi arttırmaktır. Günümüzde keratokonusun ilerlemesini durduran tek tedavi yöntemi halk arasında ışın tedavisi adı verilen crosslinking’dir. Son dönemde crosslinking tedavisi lazer tedavisi ile birlikte yapılarak görme seviyesinde ve tedavi etkinliğinde artış sağlanabilmektedir. Keratokonusda görmeyi arttırmak için gözlük ve kontakt lens kullanılsa da gözlük ile görme seviyesi istenen düzeye ulaşamamakta, kontakt lens ise hastaların çoğunluğunda tolere edilememektedir. Bu nedenlerden dolayı keratokonusta görme seviyesini arttırmakta en çok kornea için halka tedavisi adını verdiğimiz bir yöntemi kullanmaktayız. Bu yöntem lazer yardımı ile 6-7 dakika içerisinde tamamlanmakta ve ertesi gün hastalarımız normal hayatlarına geri dönmektedir. Halka tedavisi ile hastalarımızın büyük çoğunluğunda görme seviyesi iki katına kadar artabilmektedir. Göz Hastalıkları Doç. Dr. Volkan Hürmeriç cevapladı.
4 sene önce 11

Keratokonus nedir?

Keratokonus ülkemizde en sık görülen göz hastalıklarından biridir. Genetik sebeplerle ortaya çıkan bu rahatsızlıkta kornea adını verdiğimiz gözün en dış kısmında bir zayıflama ve dışarı doğru konikleşme oluşmaktadır. Bunun sonucunda gözde miyop astigmat gelişmekte ve giderek görme kaybı oluşmaktadır. Hastalık her iki gözü etkilemekle birlikte, hastaların tamamına yakınında bir gözde diğerinden daha fazla görme kaybına yol açmaktadır. Keratokonus 8-18 yaşlar arasında başlamaktadır. Hastalık ne kadar genç yaşta başlarsa o kadar tehlikeli ve hızlı ilerleyici bir seyir göstermektedir. Ülkemizde maalesef pek çok olguya zamanında tanı konulamamakta, bazı olgular ise gerekli tedaviyi almayıp sadece gözlük veya kontakt lens ile takip edilmektedir.  Ailesel geçiş bulunan bu hastalık  herhangi bir yakınınızda bulunuyorsa keratokonus için tarama yapılmasında büyük fayda bulunmaktadır. Göz Hastalıkları Doç. Dr. Volkan Hürmeriç cevapladı.
4 sene önce 11

Femtosaniye lazerle katarakt ameliyatı nedir?

Lazerle yapılan katarakt ameliyatına Femtosaniye lazer yardımlı katarakt cerrahisi adını vermekteyiz. Femtosaniye teknolojisi son 15 yılda refraktif cerrahide başarıyla kullanılmaktadır. Halk arasında bıçaksız lazer ameliyatı şeklinde bilinen bu teknik son yıllarda katarakt ameliyatlarında da kullanılmaya başlanılmıştır. Bu sayede cerrahın eliyle ve bıçak kullanarak yaptığı ameliyat aşamaları bilgisayar yardımı ile çok daha kontrollü bir şekilde yapılabilmektedir. Femtosaniye lazerin kullanılması ameliyat süresini kısaltmakta, komplikasyon oranını sıfıra yaklaştırmakta ve tedavi sonrasında görmenin daha hızlı bir şekilde düzelmesini sağlamaktadır. Ayrıca femtosaniye lazer ile astigmat gibi kusurlarının düzeltilmesi katarakt ameliyatından sonra gözlük kullanma ihtiyacını ortadan kaldırılmaktadır.  Günümüzde katarakt ameliyatının güvenilirliğini en yüksek seviyeye çıkaran femtosaniye lazerle katarakt cerrahisini çok sayıda hastamız klasik cerrahiye tercih etmektedirler. Göz Hastalıkları Doç. Dr. Volkan Hürmeriç cevapladı.
4 sene önce 11

Kontak lensler kimlerde kullanılır?

Göz bozukluklarında en önemli yardımcılardan biridir kontak lensler. Peki kontak lensleri herkes kullanabilir mi? Göz Hastalıkları, Lazer ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Taşındı bu soruya yanıt verdi.
4 sene önce 11

Kırma kusurları tedavisi nasıl yapılır?

Göz Hastalıkları, Lazer ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Taşındı, gözde kırma kusurları tedavisi hakkında bilgiler veriyor.
4 sene önce 11

Keratokonus nedir?

Kornea, gözümüzün önünde saat camı gibi yer alan, bütün ışıkları çok düzgün bir şekilde kırıp, arkadaki görme merkezimize ulaştıran en önemli tabakadır.  Peki bu korneanın düzgünlüğü bozulursa ne olur? Göz Hastalıkları, Lazer ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Taşındı bu soruya yanıt veriyor...
4 sene önce 11

Katarakt nedir?

Katarakt günümüzde en önemli sosyal problemlerden birisidir. Peki katarakt nedir, nasıl oluşur? Göz Hastalıkları, Lazer ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Taşındı anlatıyor.
4 sene önce 11

Katarakt ameliyatındaki göz içi mercekler nasıl olmalı?

Katarakt toplumumuzda önemli bir sorun ve tek tedavisi cerrahi.  Göz Hastalıkları, Lazer ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Taşındı, katarakt ameliyatındaki göz içi merceklerinin nasıl olması gerektiğini anlattı.
4 sene önce 11

Gözde kırma kusurları nedir?

Gözümüz, uzaydan gelen ışıkları şeffaf ortamlardan geçirerek görme merkezine ulaştırmaya yarar. Peki kırma bozuklukları nedir? Göz Hastalıkları, Lazer ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Taşındı bu soruya yanıt verdi.
4 sene önce 11

Gözde alerjik reaksiyonların nedenleri nelerdir?

En çok da bahar aylarında yaşadığımız gözdeki alerjik reaksiyonlar yaşam kalitesini oldukça düşürebiliyor. Göz Hastalıkları, Lazer ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Taşındı, gözde alerjik reaksiyonların nedenlerini anlatıyor.
4 sene önce 11

Göz tembelliği nedir?

Göz Hastalıkları, Lazer ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Taşındı, göz tembelliğini anlattı. Çocukların hipermetrop doğduğunu belirten Taşındı, ''Göz birkaç ay sonra kendine gelir. Yüzün sol tarafı ile sağ tarafı aynı derecede gelişmeyebilir'' dedi.
4 sene önce 31

Göz kapağı hastalıkları nelerdir?

Göz Hastalıkları, Lazer ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Taşındı, göz kapağı hastalıklarını anlattı. Taşındı, göz kapağı hastalıklarından bazılarının yeni doğan bebeklerde yalancı şaşılık izlenimi verdiğini söyledi.
4 sene önce 11

Glokom nedir?

Göz Hastalıkları, Lazer ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Taşındı, halk arasında göz tansiyonu, karasu olarak bilinen glokomun ne olduğunu anlattı.   Kısaca göz içi sıvasındaki değişim olduğunu belirten Taşındı,  ''Bu durumda göz içindeki basınç artar'' dedi.
4 sene önce 11

Diabetin göze etkileri nelerdir?

Diyabet, hastalarda bazı göz bozukluklarına zemin hazırlar. Örneğin göz tansiyonu (glokom) ve katarakt (göz merceğinin bulanıklaşması) şeker hastalarında normalden iki kat fazla görülmektedir. Fakat en önemli göz bozukluğu diyabete bağlı retinopati’dir.
5 sene önce 41

Sarı nokta hastalığı nedir?

Sarı nokta hastalığı (Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu) gözün mekezi görmesinden sorumlu 'maküla' ismi verilen bölgenin yapısının bozulması ve fonksiyonunu kaybetmesine neden olan bir hastalıktır.
5 sene önce 41

Kuru göz nedir, belirtileri nelerdir?

Gözyaşı, gözün sağlıklı kalmasını ve göz kırpma hareketini yaparken rahat hissetmemizi sağlar. Bazı insanlarda gözyaşı üretimi azalır veya üretilen gözyaşı kalitesinde bozulma meydana gelir. Bu durumda ortaya çıkan rahatsızlık Kuru Göz olarak bilinir.
5 sene önce 31

Şaşılık nedir?

Şaşılık, gözlerin paralelliğinin bozulduğu ve farklı yönlere baktığı bir görsel kusurdur. Bir göz düz bakarken diğeri içe, dışa, yukarı veya aşağı kayabilir. Kayma daimi olabilir ya da ara ara ortaya çıkar. Bazen kayan göz düz bakıp diğeri kayma yapabilir. Şaşılık, çocuklar arasında sık görülen bir durumdur. Hayatın ileri dönemlerinde de meydana gelebilir. Kadın ve erkekler arasındaki dağılımı eşittir. Aynı ailede geçiş özelliği gösterebilir. Buna rağmen pek çok şaşılıklı kişide, şaşılığı olan akraba tespit edilemeyebilir.
5 sene önce 31