Göz Hastalıkları – Sözcü TV

Göz Hastalıkları

Katarakt ameliyatı öncesi yapılan tetkikler nelerdir?

Katarakt ameliyatındaki en önemli şey yapılacak ameliyattan sonra hastanın iyi görüp görmeyeceğinin tespit edilmesidir. Bu yüzden gözün arka tabakasını; yani makulayı göstermeye yarayan OCT denilen bir tetkik yapıyoruz. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baha Toygar cevapladı.
4 sene önce 11

Tüm yönleriyle presbyond tedavisi

40 yaşın üzerindesiniz ve yakın görme sorununuz mu var? Yakın ve uzak gözlüklerinizden basit bir lazer işlemiyle aynı anda kurtulmak mümkün olabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Volkan Dayanır cevapladı.
5 sene önce 11

Üveit nasıl tedavi edilir?

Üveitin tedavisi sıklıkla medikaldir. Cerrahi olarak bir üveit tedavisi söz konusu değildir. Bazen yatırarak tedavi ederiz, bazen ayakta tedavi ederiz ve değişik ilaçlar söz konusudur. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler cevapladı.
5 sene önce 11

Astigmat nedir?

Astigmatizma, aslında miyop veya hipermetrop gibi bir rahatsızlıktır. Astigmatizmadaki “stigma” Latincede nokta demektir. Astigmatizma aslında noktasızlık anlamına gelmektedir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler cevapladı.
5 sene önce 11

Hipermetropi tedavisi nasıl yapılır?

Hipermetropi gözün kırma kusurlarındandır. Dolayısıyla tüm kırma kusurlarında olduğu gibi birinci seçeneğimiz gözlüktür. Gözlükle tolere edemeyen veya kullanmak istemeyen nispeten 13-14 yaşın üzerindeki hastalarımızda olabilecek ikinci bir tedavi şekliyse kontakt lenstir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler cevapladı.
5 sene önce 11

Akıllı lens nedir?

Akıllı lens olarak tarif edilen şey aslında multifokal lenslerdir. Genelde kullandığımız lensler tek odaklı mercekler… Eskiden (10 sene öncesine kadar) en fazla kullandığımız mercekler bunlardı. Şu anda neredeyse %25-%30 düzeyinde hastalarımıza artık bu tip lensleri kullanıyoruz. Akıllı lens denmesinin sebebi çok odaklı olmasıdır. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler cevapladı.
5 sene önce 11

Katarakt ameliyatında kullanılan lensler

Katarakt ameliyatında göz içi lensi implant etmeden bir katarakt ameliyatı yapmak söz konusu değildir. Gözün içine lens koyamadığımız için eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz şişe dibi gibi gözlüklerle dolaşıyordu. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler cevapladı.
5 sene önce 11

Fakik göz içi lensi nedir, kimlere uygulanır?

Fakik göz içi lensleri, lazer tedavisi uygulayamadığımız ancak gözlüklerinden kurtulmak isteyen hasatlarda tercih edilen bir tekniğe verilen isimdir. Bu teknikte en çok uyduladığımız lensin adı: Visian ICL’dir. ICL yönteminde kişinin gözlük kusuruna göre gözün renkli kısmı olarak tanımladığımız irisin arkasına bir mercek yerleştirilir. İşlem konfor açısından lazer tedavisine göre bir farklılık taşımamakta ve 7-10 dakika aralığında gerçekleştirilmektedir. ICL tedavisi 18 numaraya kadar miyoplarda, 6 numaraya kadar astigmatizma ve 14 numaraya kadar hipermetropide kullanılmaktadır. Daha önce herhangi bir sebeple lazer tedavisi için uygun olmadığı söylenen kişilerin, ICL tedavisine uygunluk açısından değerlendirmeye gitmeleri önerilmektedir. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç cevapladı.
6 sene önce 11

Trifokal göz içi lensleri

Katarakt tedavisi sonrası hastalar gözlük takmak istememektedir. Bu konuyla ilgili uzun yıllardan beri çok odaklı mercekler zaten kullanılmaktadır. Son aylarda kullanılmaya başlanılan Trifokal mercekler ile ise bu konudaki başarı bir adım daha ileri taşınmıştır. Trifokal merceklerin diğer merceklerden farkı; sadece uzak ya da yakın mesafeyi değil, ara mesafe olarak tanımlanan mesafede de net bir görüş sağlayabilmesidir. Ara mesafe, günlük hayatımızda çok sık kullandığımız bir noktayı temsil eder. Örneğin;  arabaların gösterge paneli, kucağımızda tuttuğumuz taşınabilir bilgisayarlar ya da 60-70 Cm’lik kol boyu olarak tanımladığımız mesafe ara mesafedir. Trifokal lenslerin bir diğer özelliği de gece şikâyetlerini ortadan kaldırmasıdır. Tedavinin normal katarakt tedavisinden bir farkı bulunmamaktadır ve hasta 7-10 dakikalık bir prosedürle normal hayatına dönebilmektedir. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç cevapladı.
6 sene önce 11

‘Smile lazer’ lazer cerrahisinde tercih edilen bir yöntem

Smile lazer çok emniyetli olması, kuru göz oluşturmaması, hastanın tedavi sonrası yapacağı hatalı hareket ile gözüne zarar verememesi gibi önemli özellikleri ile tercih edilmelidir. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bozkurt Şener cevapladı.
6 sene önce 11

Multifokal lensle yapılan ameliyat sonrası görme seviyesi nedir?

Ameliyattan hemen birkaç saat sonra hastalar uzak ve yakını gözlüksüz görmeye başlar. Ertesi gün yapılan kontrolda hemen hemen tüm hastalar tam görme seviyesini yakalar. İdeal görme yani gece ve az ışıkta olan görme ise 1. Ayla 6. Ay arasında yavaş yavaş beyin tarafından algılanarak kazanılır. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bozkurt Şener cevapladı.
6 sene önce 11

Multifokal lensler nasıl uygulanır?

Mültifokal lens uygulaması klasik katarakt ameliyat tekniği ile aynıdır. Yıllardır bilinen bu teknik ile göze lens yerleştirilir. Burada önemli ve hayati olan konu lens ölçümleri ve hesaplanmasıdır.İkinci önemli konu ise bu ölçümler sonrası lensin gerçek açıya ve merkeze yerleşmesi çok önemlidir. Bu konuda deneyimli bir cerrah için zor bir uygulama değildir. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bozkurt Şener cevapladı.
6 sene önce 11

Multifokal lensler hangi görme sorunlarının tedavisinde kullanılır?

Mültifokal lens uygulaması ile uzak ve yakın tüm numaralar yok edilebilir. Hastanın miyop, hipermetrop veya astigmat olması önemli değildir. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bozkurt Şener cevapladı.
6 sene önce 11

Multifokal lensler kimlere uygulanır?

Mültifokal lensler 45 yaş sonrası yakın görmesi bozulan hemen hemen herkese uygulanabilir. Bu yöntemde hastanın katarakt olup olmaması önemli değildir. Amaç uzak ve yakın gözlükleri ortadan kaldırmaktır. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bozkurt Şener cevapladı.
6 sene önce 11

40 yaş sonrası görme bozukluğunda ‘Smile lazer’ uygulanabilir mi?

Smie lazer 40-45 yaşa kadar uygulanması tercih edilecek yöntemdir. Bu yaşlardan sonra yakın gözlüğü sorunu doğal olarak başlayacağı için tercih lens ameliyatı olmalıdır. Lens ameliyatlarında kullanılan trifocal lensler hem uzak hem yakın düzeltme özelliğine sahiptirler. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bozkurt Şener cevapladı.
6 sene önce 11

Smile lazer sonrası tekrar tedavi mümkün mü?

Smile lazer sonrası tekrar tedavi mümkündür. Smile lazer sonrası tekrar smile lazer,lasik ,transPRK ,LASEK ve PRK uygulanabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bozkurt Şener cevapladı.
6 sene önce 11

Smile lazer sonrası göz kuruluğu olur mu?

Kornea tabakasına 1.2 milyon sinir ucu ulaşır. Kornea tabakasının kesilmesi halinde ( lasik flepi gibi) kornea da kuruluk oluşur. Smile lazerde kesi 2mm olduğu için kuruluk oluşmaz ve kuru gözlere de uygulanabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bozkurt Şener cevapladı.
6 sene önce 11

Smile lazer sonrası iyileşme süreci

Smile lazerde dokunun iyileşme hızı çok yüksektir. Saatler içinde doku iyileşmiş olur. Hastalar çok iyi olduklarını birkaç saat ile birkaç gün içinde algılarlar. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bozkurt Şener cevapladı.
6 sene önce 11

Smile lazer nedir? Kimlere uygulanır?

Smile lazer yeni bir lazer cerrahisidir. 2 mm lik küçük bir kesiden yapılabilen , iyileşme hızı çok yüksek en son teknolojidir. 18-45 yaş arası tüm miyop ve astigmatlar smile laser olabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bozkurt Şener cevapladı.
6 sene önce 11

Katarakt cerrahisinde yeni mercekler

İnsan gözünün içerisindeki lensimizin netliğini kaybetmesine katarakt adı verilmektedir. Katarakt tedavisinde saydamlığını kaybeden bu mercek fakoemülsifikasyon tekniği ile alındıktan sonra yerine yapay mercekler konulmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde katarakt tedavisinden sonra hastalarımızı gözlüklerinden tamamen kurtarmak mümkün olmaktadır. Bunu sağlayabilmemiz için muayene bulgularına göre torik mercek yada çok odaklı mercek gibi alternatifler arasında tercih yapılmaktadır. Torik mercekler ile astigmattan, çok odaklı mercekler sayesinde ise yakın gözlüklerinden kurtulmak mümkündür. Katarakt cerrahisi son derece güvenilir bir tedavi olması nedeniyle artık katarakt çok ileri aşamalara gelmeden sadece gözlükten kurtulmak için dahi tedavi yapma şansımız bulunmaktadır. Katarakt tedavisi sadece 7-8 dakika sürmekte ve hastalarımız ertesi gün normal hayatlarına rahatlıkla dönebilmektedir. Göz Hastalıkları Doç. Dr. Volkan Hürmeriç cevapladı.
6 sene önce 11

Lasek / PRK nedir?

LASEK veya PRK tekniği klasik lazer tedavisini tanımlamaktadır. Bu teknoloji 25 yıl önce ilk kullanılmaya başlanan lazer tedavisi olsa da uzun yıllar içerisinde elde edilen başarılı sonuçlar nedeniyle halen pek çok olgumuzda tercih edilmektedir. Bu teknikte korneanın en üstündeki epitel adı verilen tabaka sıyrıldıktan sonra lazer uygulaması korneanın en üst yüzeyine yapılmaktadır. Tedavi 6 dakika sürmekte olup lazer uygulamasından sonraki ilk 6-12 saat ağrı ve sulanma oluşmaktadır. İlk 3 gün boyunca PRK uygulanan tüm hastaların istirahat etmesi gerekmektedir. Hastalarımızın PRK sonrasında normal hayatlarına dönmeleri 3 ile 5 gün arası bir süre almaktadır. İyileşme ağrılı olsa da bıçaksız lazer tekniği uygulanamayan olgularda PRK çok iyi bir alternatif oluşturmaktadır. Göz Hastalıkları Doç. Dr. Volkan Hürmeriç cevapladı.
6 sene önce 11