Genel Cerrahi – Sayfa 4 – Sözcü TV

Genel Cerrahi

Her tiroid nodülü kanser midir?

Tiroid bezi nodülleri boyunda kitle olarak kendini belli eder ya da ultrasonda tesadüfen tespit edilir. Toplumda %4 sıklıkta görülmekte olup belli oranda (%5) kanser geliştirmektedir. Tiroid nodülünün radyolojik özelliklerine göre iğne biyopsisi ile ayırıcı tanısının yapılması gerekebilir. Kanser veya şüphesi durumunda cerrahi tedavi gerekebilir. Genel Cerrahi Doç. Dr. Bahadır Ege cevapladı.
4 sene önce 11

Robotik Cerrahi ile hangi ameliyatlar yapılır?

Robotik Cerrahi kapalı ameliyat tekniğinin geldiği en son noktadır. Lapaoroskopik ve açık cerrahiye göre avantajları vardır. Ayrıca Robotik cerrahi; Gastrektomi (Mide kanserlerinde),Tek port kolesistektomi,  obezite cerrahisi, rektal prolapsus ameliyatı, mide fıtığı ve reflü cerrahisi, karın ve kasık fıtığı amelyatları, sağ ve sol kolon kanserlerinde ve rektum kanserlerinde kullanılır. Genel Cerrahi Doç. Dr. Bahadır Ege cevapladı.
4 sene önce 11

Meme kanseri sonrası tedavi: Onkoplastik Cerrahi

Meme kanserinin tedavisi 50 yıl gibi kısa bir sürede meme dokusu ile birlikte göğüs kaslarının kaburgalara kadar alındığı radikal ameliyatlardan yeni uygulanan estetik meme ameliyatı ile birlikte kanserin tedavisine (onkoplastik cerrahi) evrilmiş durumdadır. Onkoplastik Cerrahi yöntemlerle kanserli doku uzaklaştırıldığı gibi memenin dikleştirilmesi ile meme estetiği sağlanmaktadır. Bu sayede sarkmış, büyümüş ve deforme olmuş meme dokusu eskisinden daha iyi görünür hale gelmektedir. Genel Cerrahi Doç. Dr. Bahadır Ege cevapladı.
4 sene önce 11

Meme kanserinde tedavi seçenekleri nelerdir?

Meme kanserinde tedavi hastalığın evresine göre değişiklik göstermektedir. Hastalığa erken evrede yakalanan hastalara Onkoplastik Cerrahi uygulanır. Bu süreçte; sadece memenin kanserli kısmı çıkarıldıktan sonra estetik cerrahi tekniklerle meme dokusu dikleştirilerek meme daha iyi görünüme kavuşturulur. Onkoplastik cerrahi için uygun olmayan hastalarda ise meme dokusu ve koltuk altı lenf bezleri alınmaktadır. Kemoterapi ve radyoterapi ameliyat sonrası patolojik incelemeye göre planlanmaktadır. Genel Cerrahi Doç. Dr. Bahadır Ege cevapladı.
4 sene önce 11

Meme kanserinde önemli olan erken teşhis!

Her kanserde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis hastanın hayat süresini etkileyen en önemli faktördür. Meme kanserinin erken teşhisinde en önemli görev kadınlara düşmektedir. Meme kanseri farkındalığı ve kendi kendine meme muayenesi, erken teşhisin en önemli unsurlarıdır. Genel Cerrahi Doç. Dr. Bahadır Ege cevapladı.
4 sene önce 11

Kilonuzu hesaplayın! Obez misiniz yoksa şişman mı? 

Kişinin obezite durumu evrensel bir hesaplama yöntemi olan “Vücut Kitle İndeksi” ile değerlendirilir. Vücut kitle indeksi, kişinin kilosunun boyunun metre cinsinden karesine bölümüyle elde edilen bir değerdir. Buna göre, 18.5-25:Normal kilolu,  25-30:Aşırı kilolu, 30-35:Obez (klas 1), 35-40:Obez (klas 2),  40-50:Morbid obez,  >50:Super obez olarak sınıflandırılır. Genel Cerrahi Doç. Dr. Bahadır Ege cevapladı.
4 sene önce 11

Obezite’de cerrahi tedavi ilk tercih midir?

Obezite’nin tedavisinde öncelikle diyet ve egzersizlerle hastanın kilo vermesi sağlanmalı, cerrahi seçenek her zaman en son tercih olmalıdır. Eğer hasta tüm bunlara rağmen zayıflayamıyor veya kaybettiği kiloları geri alıyorsa, o zaman cerrahi tedavi bir seçenek haline gelir. Genel Cerrahi Doç. Dr. Bahadır Ege cevapladı.
4 sene önce 11

Obezite tedavisinde Robotik Cerrahi kullanımı

Robotik ileri görüş sistemi, ameliyat sonrası hastaya sorun yaratacak durumların tespitinde avantaj sağlamaktadır. Belki de bir cerrahın dünyada en çok istediği özellik olan fazladan bir el robot sayesinde gerçek olmuştur. Robotik cerrahide cerrah toplam 3 ele sahiptir ve bu da ameliyatları daha kolay ve güvenilir bir şekilde yapılabilir hale getirmiştir. Tüm bu özelliklerin bütünü obezite cerrahisinin başarısını arttırmaktadır. Genel Cerrahi Doç. Dr. Bahadır Ege cevapladı.
4 sene önce 11

Obezite tedavisinde hangi cerrahi yöntemler uygulanır?

Obezite cerrahisi yıllar içinde değişim ve gelişime uğramıştır. Gastrik banding (mide kelepçe yötemi) gibi başlangıçta çok sık tercih edilen yöntemler güncelliğini yitirmiş, onun yerine sleeve gastrektomi (tüp mide) ve  gastrik by-pass gibi tedaviler uygulanır olmuştur. Robotik cerrahinin tüm avantajları da bu ameliyatlarda kullanılabilmektedir. Genel Cerrahi Doç. Dr. Bahadır Ege cevapladı.
4 sene önce 11

Obezite neden bir hastalıktır?

Obezite, ne yazık ki çağımızın en ciddi sağlık problemlerinden biridir. Obezite tek başına; hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, inme, uyku apnesi, eklem hastalıklarına gibi birçok hastalığa yol açabilir. Ayrıca obezite, birçok kanser türünün gelişmesi için bilinen önemli bir risk faktörüdür. Genel Cerrahi Doç. Dr. Bahadır Ege cevapladı.
4 sene önce 11

İleri meme incelemeleri nelerdir?

Meme kanserinin teşhisinde mamografi ve ultrasonun yetersiz kaldığı bazı durumlarda ileri tanı yöntemlerine başvurulur. Bu yöntemlerin başlıcaları MR (Manyetik Rezonans), dijital tomosentez ve kontrastlı dijital mamografidir. Görüntüleme yöntemleri ile tanı konulamayan ya da kötü huylu olması muhtemel durumlarda biyopsiden faydalanılır. Günlük pratikte sıklıkla ultrason eşliğinde iğne biyopsileri kullanılır. İğne biyopsisi sırasında kitlenin yayılması gibi bir durum sözkonusu değildir. Radyodiagnostik Uzmanı Dr. Bengi Sarı cevapladı.
4 sene önce 11

Meme ultrasonu nedir? Kimlere yapılmalıdır?

Ultrason, ses dalgalarından faydalanarak meme içi yapıları değerlendirmemizi sağlayan, radyasyon içermeyen, basit, ucuz, pratik bir görüntüleme yöntemidir. Radyasyon içermediğinden gebe ve emzirenler de dahil olmak üzere her yaştaki kadında güvenle kullanılır. 40 yaş altındaki kadınlarda memenin ilk incelemesidir. Silikonu olanlarda, meme kanseri geçirmiş kadınların takibinde, dışardan hormon tedavisi alan kadınlarda, meme şikayeti olan erkeklerde ve biyopsiye rehberlik amacıyla kullanılır. Radyodiagnostik Uzmanı Dr. Bengi Sarı cevapladı.
4 sene önce 11

Dijital mamografi nedir? Avantajları nelerdir?

Dijital mamografi, görüntü oluşumunun tüm basamakları dijital ortamda gerçekleştirilen meme röntgenidir. Klasik mamografiye göre en önemli avantajı hastanın aldığı radyasyon dozunun daha düşük olmasıdır. Görüntüler daha hızlı elde edilir, arşivlenir ve sistem üzerinden farklı merkezlere gönderilebilir. Meme kanserinin erken bulgusu olan mikrokalsifikasyonların (küçük kireçlenme odakları) saptanmasında da üstünlüğü mevcuttur. Radyodiagnostik Uzmanı Dr. Bengi Sarı cevapladı.
4 sene önce 11

Mamografi nedir? Kimlere yapılmalıdır?

Mamografi, düşük doz radyasyon ile gerçekleştirilen meme röntgeninin adıdır.  Meme kanserinin erken teşhisinde etkinliği tüm dünyada kanıtlanmış tek incelemedir. Amerikan Radyoloji Derneği ve Türk Radyoloji Derneği, herhangi bir şikayeti olmasa dahi, 40 yaşından itibaren tüm kadınların senede bir kez mamografi kontrolünü yaptırmasını önermektedir. Ancak 1. dereceden aile bireylerinde meme kanseri olanlarda, genetik yatkınlık saptananlarda ve meme kanseri geçirmiş kadınlarda, 40 yaşından önce de mamografi taramalarına başlanabilir. Radyodiagnostik Uzmanı Dr. Bengi Sarı cevapladı.
4 sene önce 11

Obezite cerrahisi sonrası nelere dikkat edilmeli?

Tedavide diyet ve egzersizin büyük rolü vardır. Öncelikle hastalar yaşam tarzını değiştirmelidir. Hastalar iyi bir beslenme eğitimi almalı, bu konudaki yanlışları öğrenmelidir. Egzersiz mutlaka hayatın içinde yer almalıdır. Tüm bunlar yetersiz kaldığında belli grup hastalarda ilaçlar denenebilir. Ancak bunların da çoğunun ciddi yan etkileri tespit edilmiş olup, günümüzde hala çok etkili, yan etkisi az bir ilaç yoktur. Genel Cerrahi Doç. Dr. Osman Yıldırım cevapladı.
4 sene önce 11

Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir?

Safra kesesi sağ kaburgamızın alt tarafında yer alan küçük torba şeklindeki bir organımızdır. En sık rastlanan hastalığı ise safra kesesi taş oluşmasıdır. Genel Cerrahi Doç. Dr. Osman Yıldırım cevapladı.
4 sene önce 11

Kıl dönmesi nedir?

Tıp dilinde ‘pilonidal sinus’ veya ‘pilonidal kist‘ olarak da adlandırılan kıl dönmesi, vücuttan kopan kılların ciltte bir yol bularak deri altında toplanması ve bu şekilde bir yuva oluşturmasıyla meydana gelir. Bu kıl yuvası genellikle kuyruk sokumunda oluşur ve kıl dönmesi daha çok erkeklerin başına gelen bir rahatsızlıktır. Genel Cerrahi Doç. Dr. Osman Yıldırım cevapladı.
4 sene önce 11

Anal fissür ve fistül nedir?

Anal fissür halk arasındaki adıyle “Makatta çatlak “ makat bölgesinde ciltte yırtık olarak tanımlanır özellikle bayanlarda ve doğum sonrası daha çok ortaya çıkmaktadır. Genel Cerrahi Doç. Dr. Osman Yıldırım cevapladı.
4 sene önce 11

Hemoroid tanısı nasıl konur? Tedavisi nasıldır? 

Anal bölgede submukozadaki venlerin yani toplardamarların genişlemesine hemoroid denir. Hemoroidden korunmak için bol bol su içilmeli, egzersiz yapılmalı, kabızlıktan korunmalı, diyette kepekli, sebzeli  ve lifli gıdalara ağırlık verilmelidir. Genel Cerrahi Doç. Dr. Osman Yıldırım cevapladı.
4 sene önce 11

Reflü hastalığı tanısı ve tedavisi nasıldır?

Reflünün tanısı hastanın şikayetleriyle birlikte belirlenir ağızdan acı su gelme boğazda yanma ve gıcık hissi oluşturmaktadır, daha sonra tetkikler yapılır. En önemli tetkik ise endoskopidir. Genel Cerrahi Doç. Dr. Osman Yıldırım cevapladı.
4 sene önce 11

Reflü nasıl oluşur? Belirtileri nelerdir?

Yemek borusunun alt ucunda mide içeriğinin yemek borusuna geçişini engelleyen bir kapak mekanizması vardır. Reflü hastalarında en sık görülen özellik bu mekanizmanın gevşekliğidir. Bu durum sıklıkla mide fıtığıyla birlikte yaşanır. Mide boşalım bozukluğu ya da bozulmuş yemek borusu hareketi bu hastalığı tetikleyen diğer nedenlerdir. Genel Cerrahi Doç. Dr. Osman Yıldırım cevapladı.
4 sene önce 11