Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon – Sözcü TV

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Omuz ağrıları hangi hastalıkların habercisi olabilir?

Eklem ağrıları içerisinde dizden sonra en sık ağrı görülen eklem omuz eklemidir. Eklem yapısının karmaşıklığı sebebiyle subakromial sıkışma, tendinit, bursit, kas zorlanmaları ve boyun fıtığı hastalarındaki yansıyan ağrıları sık görüyoruz. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslıhan Sever cevapladı.
4 sene önce 11

Osteoporoz hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler

Osteoporoz, iskelet sistemimizi, kemiklerimizi etkileyen sistemik bir hastalıktır. Kemiklerimizin ve iskelet sistemimizdeki tüm yapıların sertliğinin azalması, kalitesinin ve mimari yapısının bozulmasıyla giden, kırık riskinin artmasıyla neticelenen sistemik bir kemik hastalığıdır. Osteoporoz ne için önemlidir? Çünkü osteoporozda en önemli risk kırık oluşma riskidir. Osteoporoz sonucunda vücudumuzdaki tüm kemikler ve özellikle de kalça, omurga ve el bileğindeki kemiklerde kırık riski artmaktadır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ümit Yalçın cevapladı.
5 sene önce 11

Bel ağrınız romatizmaya bağlı olabilir mi?

Bel ağrınız romatizmaya bağlı olabilir. Bel ağrısı oldukça sık görülen bir semptomdur. Yani hastaneye başvurma nedenlerinde ilk 3 sırada bulunan bir durumdur. Bel ağrınızın romatizmaya bağlı olup olmadığını anlamanız için bazı soruları bilmeniz gerekmektedir. Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erdem cevapladı.
5 sene önce 11

Vegatest nedir, kilo vermede etkili mi?

Obezite, dünyamızda ve ülkemizde çok sıklıkla artan ciddi bir sağlık problemidir. Obezite, vücut kitle indeksine göre kilonun boya göre fazla olması durumudur. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı / Proloterapi eğitmeni Uzm. Dr. Ülkü Sarpkaya cevapladı.
5 sene önce 11

Migren nasıl tedavi edilir?

Migren sıklıkla kadınlarda görülen 48-72 saate kadar uzayabilen başın bir yarısını tutan şiddetli bir baş ağrısı durumudur. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı / Proloterapi eğitmeni Uzm. Dr. Ülkü Sarpkaya cevapladı.
5 sene önce 11

Bel ağrılarında proloterapi uygulaması

Bel ağrıları toplumumuzda çok sık görülen ve ciddi iş gücü kayıplarına sebep olan bir durumdur. Bel bölgesi beş adet omurga aralarındaki disklerden oluşmuştur. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı / Proloterapi eğitmeni Uzm. Dr. Ülkü Sarpkaya cevapladı.
5 sene önce 11

Disleksi ve diğer öğrenme güçlükleri

Öğrenme güçlükleri çocuklarda dinleme, mantık yürütme, konuşma, okuma, yazma ve matematiksel hesaplamalar gibi akademik becerileri etkileyen heterojen bozukluklardır. Bu bozukluklar çocuk okul çağına gelene kadar genellikle anlaşılmaz. Özgül öğrenme güçlüğünde çocuğun hatalı ya da eksik olan becerileri tespit edilmeli, buna yönelik çalışmalar yapılmalı ve yapılan çalışmalar okuldakilerle ilişkilendirilmelidir. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan cevapladı.
6 sene önce 11

Dil ve konuşma bozukluklarına neden müdahale edilmelidir?

Dil ve konuşma bozuklukları kendi haline bırakıldığında veya aileler tarafından önemsenmediğinde, ciddi davranış sorunlarına yol açabilir. Çocuk, çevresi tarafından anlaşılmamaya tepki olarak ve kendini koruma amacıyla uyumsuz davranışlar geliştirir. Bunlar çevrenin daha da olumsuz tepkilerine yol açar ve kısır bir döngüye girilir. Yalnızca sorunun saptanması ve adının konması bile ailenin, okulun ve öğretmenin tavrının değişmesine yol açacaktır. Bu nedenle dil ve konuşma bozukluklarına vakit kaybedilmeden müdahale edilmelidir. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan cevapladı.
6 sene önce 11

Dudak damak yarıklığında konuşma terapisi

Dudak damak yarıklığı bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında ortaya çıkan bir anomalidir. Yarık damak dudak vakalarında konuşma sorunlarının görülme oranı % 30-55 arasıdır. Bu duruma bağlı olarak sesletim problemleri, rezonans sorunları ve konuşma gelişiminde gecikmeler görülebilir. Dil ve konuşma terapisiyle konuşmaya dair bu sorunları ortadan kaldırmak mümkündür. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan cevapladı.
6 sene önce 11

Dil ve konuşma bozukluklarının okul yaşantısına etkisi

Sözel iletişim becerilerinde sorun olan bir çocuğun akademik yaşantısında da zorluk yaşayacağı düşünülebilir. Dil konuşma sorunları yaşayan çocuklar okul yaşantılarının başlangıcından itibaren okumayı ve yazmayı öğrenmede, konuşulan dili anlamada, sosyal ipuçlarını yakalamada ve sınavlar sırasında güçlük çekebilirler. Bu nedenle bu sorunlar fark edildiği an bir dil ve konuşma terapistine başvurulmalıdır. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan cevapladı.
6 sene önce 11

Otizmli çocuklarda konuşma terapisi

Otizmli çocuklarda iletişim davranışlarının geliştirilmesi kendi potansiyellerinin maksimumuna erişmeleri açısından çok önemlidir. Dil ve konuşma müdahalesinin erken yaşlarda başlaması ve çocuğun yaşına ve ilgi alanlarına göre şekillendirilmesi gerekir. Otizmli çocukların büyük bir bölümü yapılandırılmış müdahale yaklaşımlarına çok iyi tepki verirler. Ebeveynlerin ve bakıcıların müdahale programının bir parçası olması terapinin çocuğun günlük hayatına aktarılabilmesi açısından gereklidir. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan cevapladı.
6 sene önce 11

Çocuğum konuşmuyor, nereye başvurmalıyım?

Ülkemizde konuşma bozuklukları uzmanlığı yeni gelişen bir alan olduğu için çoğu zaman ebeveynler çocuklarında konuşmayla ilgili bir problem gördüklerinde nereye başvurmaları gerektiği hakkında kararsız kalırlar ve ne yazık ki yapılan yanlış ve eksik yönlendirmeler sonucunda zaman kaybederek tedavi için geç kalabilirler. O nedenle bu videoda siz ebeveynlere çocuğunuzda konuşmayla ilgili bir problem gözlemlediğinizde nasıl bir yol izlemeniz gerektiği basamaklar halinde anlatılacaktır. Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti Sümeyra Öztürk cevapladı.
6 sene önce 11

Bir konuşma bozukluğu apraksi

Gelişimsel konuşma apraksisi, beyinden gelen mesajın konuşma kaslarına doğru şekilde iletilememesi sonucunda ortaya çıkan motor bir konuşma bozukluğudur. Bu durum kasların yetersizliğinden değil beynin konuşma eylemi için gereken konuşma organlarını (dudak, çene, dil gibi) hareket ettirme konusunda sorun yaşamasından kaynaklanmaktadır. Çocuk ne demek istediğini bilse de bu sorun yüzünden kendisini ifade etmekte zorluk çekmektedir. Apraksi, konuşma anlaşılırlığını ciddi oranda etkileyebilen bir konuşma bozukluğudur. Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti Sümeyra Öztürk cevapladı.
6 sene önce 11

Hızlı konuşma bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Hızlı konuşma bozukluğu yetişkinlerde ve çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Kişinin konuşma hızı ve oranı normalden fazladır. Konuşma, ses ve hece yutma, normal olmayan duraksamalar ve tekrarlarla kesintiye uğrar. Konuşma esnasında ses yer yer incelebilir ya da kalınlaşabilir. Konuşma monotonlaşabilir, vurgu ve tonlamalar kaybolur. Türkçe vurgu ve tonlamalarla karakterize bir dil olduğu için bu durumda anlaşılırlık oranı daha da düşer. Konuşma organize değildir; kişi ne söyleyeceğinden ve nasıl söyleyeceğinden tam emin değilmiş gibi görünür. Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti Sümeyra Öztürk cevapladı.
6 sene önce 11

Dil bağı ve konuşmaya etkisi

Halk arasında dil bağı olarak bilinen ankiloglossi, doğuştan gelen bir sorundur. Ankiloglossi (dil bağı) dilin alt ve orta kısmında bulunan ve dili ağız tabanına bağlayan kısmının normalden kısa olması durumudur. Dilaltı bağı, bazı bebeklerde ya da çocuklarda beslenme, yutma ve konuşma sorunları oluşturabilir. Dilin konuşma işlevini yerine getirebilmesi için aşağı, yukarı ve yanlara doğru serbestçe hareket edebilmesi gerekir. Bazı çocuklarda dil bağı dilin hareketini kısıtlar ve özellikle yukarı kalkma hareketini gerektiren “r” ve “l” seslerinde sorun görülür. Ayrıca dil bağı, dilin ön bölgesinin kullanılmasını gerektiren “ş”, “ç” ve “t” gibi sesleri de etkileyebilir. Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti Sümeyra Öztürk cevapladı.
6 sene önce 11

Down sendromlu çocuklarda konuşma terapisi

Down sendromlu çocuklar, erken yaşlardan itibaren iletişim kurmaya başlarlar. Sosyal yönleri, jest mimik kullanımı ve alıcı dilleri hızlı gelişirken, konuşma becerileri geç gelişir. Konuşma öncesi dönemde down sendromlu çocuklar genellikle kendilerini jest ve mimiklerle ifade ederler. Aile çocuğu konuşmaya motive etmek için anlamamazlıktan gelmemelidir. Çünkü bu durum çocuğun iletişim kurmaktan vazgeçmesine neden olabilir. Her down sendromlu çocuğun mutlaka doğumdan itibaren uzman dil ve konuşma terapistinin desteğini alması gerekmektedir. Konuşma terapisi uzmanı anlaşılırlığın artmasını, oral-motor sorunların tedavisini, dil konuşma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlar. Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti Sümeyra Öztürk cevapladı.
6 sene önce 11

Hayvan korkusunda tedavi yöntemi

Hayvan korkusu en yaygın, en meşhur korkulardandır! Özellikle kedi, köpek, fare, böcek, sürüngen gibi bir takım hayvanlardan korkuyla karakterizedir. Kişi bu hayvanlarla karşılaştığında aşırı korku reaksiyonu oluşmaktadı. Panikleme durumu söz konusu olduğunda, hızla oradan uzaklaşma isteği doğmaktadır. Psikiyatrist- Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Adnan Çoban cevapladı.
6 sene önce 11

Uçak korkusunda tedavi yöntemi

Uçak korkusu kişinin uçağa bindiği yada hayal ettiği durumlarda yaşadığı korku ile alakali bir durum olmaktadır. Korku reaksiyonu mide bulantısı, nefes darlığı, kalp çarpıntısı ve bulanık görme belirtilerinide beraberinde yaşamaktadır. Psikiyatrist- Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Adnan Çoban cevapladı.
6 sene önce 11

Sosyal fobi tedavisi kolay mı?

Sosyal fobi hem ruhsal hem fiziksel bir takım belirtilere sahip olduğu için, diğer psikiyatrik prensiplere göre tedavi edilir. Eğer kişide söz konusu ise titreme, terleme, dikkat dağılması vs. gibi bir takım durumlar yaşandığında, hayatını ileri boyutta çok şiddetli etkiliyorsa mutlaka ilaç tedavisi düşünülmelidir. Psikiyatrist- Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Adnan Çoban cevapladı.
6 sene önce 11

Takıntı hastalığında etkin olan tedavi yöntemi

Takıntı hastalığının tedavisi klasik pisikiyatrik prensiplere göre yapılmaktadır. Takıntı hastalığının en önemli sebebi serotonin maddesinin düşmesidir. Serotonin maddesinin düştüğünü varsayarak anti opsiyonel ilaçlar kullanmaktayız. Psikiyatrist- Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Adnan Çoban cevapladı.
6 sene önce 11

Şizofreni tedavi edilebilen bir hastalık mı?

Şizofreni hastalığı çok ciddi bir rahatsızlıktır. Tedavisi mümkün bir hastalıktır. Son yıllarda keşfedilen ilaç yöntemleri ve bir takım psikososyal rehabilitasyon metodları ile şizofren hastaları tedavi edip topluma kazandırabiliriz. Psikiyatrist- Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Adnan Çoban cevapladı.
6 sene önce 11