Uzman Dil – Sözcü TV

Uzman Dil

Disleksi ve diğer öğrenme güçlükleri

Öğrenme güçlükleri çocuklarda dinleme, mantık yürütme, konuşma, okuma, yazma ve matematiksel hesaplamalar gibi akademik becerileri etkileyen heterojen bozukluklardır. Bu bozukluklar çocuk okul çağına gelene kadar genellikle anlaşılmaz. Özgül öğrenme güçlüğünde çocuğun hatalı ya da eksik olan becerileri tespit edilmeli, buna yönelik çalışmalar yapılmalı ve yapılan çalışmalar okuldakilerle ilişkilendirilmelidir. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan cevapladı.

Dil ve konuşma bozukluklarına neden müdahale edilmelidir?

Dil ve konuşma bozuklukları kendi haline bırakıldığında veya aileler tarafından önemsenmediğinde, ciddi davranış sorunlarına yol açabilir. Çocuk, çevresi tarafından anlaşılmamaya tepki olarak ve kendini koruma amacıyla uyumsuz davranışlar geliştirir. Bunlar çevrenin daha da olumsuz tepkilerine yol açar ve kısır bir döngüye girilir. Yalnızca sorunun saptanması ve adının konması bile ailenin, okulun ve öğretmenin tavrının değişmesine yol açacaktır. Bu nedenle dil ve konuşma bozukluklarına vakit kaybedilmeden müdahale edilmelidir. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan cevapladı.

Dudak damak yarıklığında konuşma terapisi

Dudak damak yarıklığı bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında ortaya çıkan bir anomalidir. Yarık damak dudak vakalarında konuşma sorunlarının görülme oranı % 30-55 arasıdır. Bu duruma bağlı olarak sesletim problemleri, rezonans sorunları ve konuşma gelişiminde gecikmeler görülebilir. Dil ve konuşma terapisiyle konuşmaya dair bu sorunları ortadan kaldırmak mümkündür. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan cevapladı.

Dil ve konuşma bozukluklarının okul yaşantısına etkisi

Sözel iletişim becerilerinde sorun olan bir çocuğun akademik yaşantısında da zorluk yaşayacağı düşünülebilir. Dil konuşma sorunları yaşayan çocuklar okul yaşantılarının başlangıcından itibaren okumayı ve yazmayı öğrenmede, konuşulan dili anlamada, sosyal ipuçlarını yakalamada ve sınavlar sırasında güçlük çekebilirler. Bu nedenle bu sorunlar fark edildiği an bir dil ve konuşma terapistine başvurulmalıdır. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan cevapladı.

Otizmli çocuklarda konuşma terapisi

Otizmli çocuklarda iletişim davranışlarının geliştirilmesi kendi potansiyellerinin maksimumuna erişmeleri açısından çok önemlidir. Dil ve konuşma müdahalesinin erken yaşlarda başlaması ve çocuğun yaşına ve ilgi alanlarına göre şekillendirilmesi gerekir. Otizmli çocukların büyük bir bölümü yapılandırılmış müdahale yaklaşımlarına çok iyi tepki verirler. Ebeveynlerin ve bakıcıların müdahale programının bir parçası olması terapinin çocuğun günlük hayatına aktarılabilmesi açısından gereklidir. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan cevapladı.

Çocuğum konuşmuyor, nereye başvurmalıyım?

Ülkemizde konuşma bozuklukları uzmanlığı yeni gelişen bir alan olduğu için çoğu zaman ebeveynler çocuklarında konuşmayla ilgili bir problem gördüklerinde nereye başvurmaları gerektiği hakkında kararsız kalırlar ve ne yazık ki yapılan yanlış ve eksik yönlendirmeler sonucunda zaman kaybederek tedavi için geç kalabilirler. O nedenle bu videoda siz ebeveynlere çocuğunuzda konuşmayla ilgili bir problem gözlemlediğinizde nasıl bir yol izlemeniz gerektiği basamaklar halinde anlatılacaktır. Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti Sümeyra Öztürk cevapladı.

Bir konuşma bozukluğu apraksi

Gelişimsel konuşma apraksisi, beyinden gelen mesajın konuşma kaslarına doğru şekilde iletilememesi sonucunda ortaya çıkan motor bir konuşma bozukluğudur. Bu durum kasların yetersizliğinden değil beynin konuşma eylemi için gereken konuşma organlarını (dudak, çene, dil gibi) hareket ettirme konusunda sorun yaşamasından kaynaklanmaktadır. Çocuk ne demek istediğini bilse de bu sorun yüzünden kendisini ifade etmekte zorluk çekmektedir. Apraksi, konuşma anlaşılırlığını ciddi oranda etkileyebilen bir konuşma bozukluğudur. Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti Sümeyra Öztürk cevapladı.

Hızlı konuşma bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Hızlı konuşma bozukluğu yetişkinlerde ve çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Kişinin konuşma hızı ve oranı normalden fazladır. Konuşma, ses ve hece yutma, normal olmayan duraksamalar ve tekrarlarla kesintiye uğrar. Konuşma esnasında ses yer yer incelebilir ya da kalınlaşabilir. Konuşma monotonlaşabilir, vurgu ve tonlamalar kaybolur. Türkçe vurgu ve tonlamalarla karakterize bir dil olduğu için bu durumda anlaşılırlık oranı daha da düşer. Konuşma organize değildir; kişi ne söyleyeceğinden ve nasıl söyleyeceğinden tam emin değilmiş gibi görünür. Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti Sümeyra Öztürk cevapladı.

Dil bağı ve konuşmaya etkisi

Halk arasında dil bağı olarak bilinen ankiloglossi, doğuştan gelen bir sorundur. Ankiloglossi (dil bağı) dilin alt ve orta kısmında bulunan ve dili ağız tabanına bağlayan kısmının normalden kısa olması durumudur. Dilaltı bağı, bazı bebeklerde ya da çocuklarda beslenme, yutma ve konuşma sorunları oluşturabilir. Dilin konuşma işlevini yerine getirebilmesi için aşağı, yukarı ve yanlara doğru serbestçe hareket edebilmesi gerekir. Bazı çocuklarda dil bağı dilin hareketini kısıtlar ve özellikle yukarı kalkma hareketini gerektiren “r” ve “l” seslerinde sorun görülür. Ayrıca dil bağı, dilin ön bölgesinin kullanılmasını gerektiren “ş”, “ç” ve “t” gibi sesleri de etkileyebilir. Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti Sümeyra Öztürk cevapladı.

Down sendromlu çocuklarda konuşma terapisi

Down sendromlu çocuklar, erken yaşlardan itibaren iletişim kurmaya başlarlar. Sosyal yönleri, jest mimik kullanımı ve alıcı dilleri hızlı gelişirken, konuşma becerileri geç gelişir. Konuşma öncesi dönemde down sendromlu çocuklar genellikle kendilerini jest ve mimiklerle ifade ederler. Aile çocuğu konuşmaya motive etmek için anlamamazlıktan gelmemelidir. Çünkü bu durum çocuğun iletişim kurmaktan vazgeçmesine neden olabilir. Her down sendromlu çocuğun mutlaka doğumdan itibaren uzman dil ve konuşma terapistinin desteğini alması gerekmektedir. Konuşma terapisi uzmanı anlaşılırlığın artmasını, oral-motor sorunların tedavisini, dil konuşma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlar. Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti Sümeyra Öztürk cevapladı.