tedavi – Sayfa 4 – Sözcü TV

tedavi

Beyin tümörlerinde radyoterapi ve radyocerrahi uygulamaları

Tümörün tipi, derecesi ve sınıfına göre hastalar cerrahi, radyoterapi ya da kemoterapi ile tedavi edilirler. Bazı hastalara bu tedavi yöntemlerinin bir kombinasyonu uygulanabilir. Buna ek olarak,  hastalığın herhangi bir evresinde, ağrıyı ve kanserin belirtilerini kontrol altına alacak, tedavininyan etkileri ile yol açtığı duygusal sorunları hafifletecek özel terapi programlarına da katılabilirler. Bu tedavilere, semptom yönetimi, destek bakım ve palyatif bakım gibi adlar verilir. Cerrahi Tedavi: Cerrahi tedavi, beyin tümörü tedavisinde sıklıkla kullanılan yöntemdir. Beyin cerrahları, kranyotomi denilen bir işlemle kafatasını açarlar. Radyoterapi: Radyoterapi yüksek enerjili ışınların kullanılması ile kanser hücrelerinin tahrip edilerek, çoğalmalarının önlenmesi ve ortadan kaldırılması işlemidir. Bu tip terapide kullanılan ışınlar x-ışını, gamma ışınları ya da protonlar olabilir. Tümöre ve yakın çevresindeki dokulara radyasyon verilir. Bazı durumlarda, radyasyon tüm beyine ya da omuriliğe de verilebilir. Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerinin ilaçla öldürülmesidir. Zaman zaman beyin tümörlerinin tedavisinde de kullanılan bu yöntemde, ilaçlar ağız yolu ya da damar yolu ile verilebilir. Her iki yolla da ilaçlar kana karışarak, kan yoluyla tüm bedende dolaşır. İlaçların genellikle kürler halinde verildiği kemoterapide, tedavi periyodlarını iyileşme periyodları izler. Prof. Dr.Ufuk Abacıoğlu cevapladı.

Kategori

Meme kanserinde Mamografi

Mamografinin kullanımı ile daha önce tedavi şansı çok düşük olan meme kanseri, günümüzde birinci evrede yakalanabiliyor ve tedavide başarı oranı yüzde 90’ın üzerinde seyrediyor. Meme kanseri ile mücadelede mamografi en büyük güçtür. Tüm dünyada meme kanseri görülme oranları artarken, ölüm oranlarında ise aksine azalma söz konusu. Memedeki kanser ya da kanser dışı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan şişliklerin erken dönemde teşhis edilmesinde mamografi önemli rol oynuyor. Öyle ki kendi kendine ya da bir hekimin muayenesinde ele gelebilecek büyüklüğü ulaşmamış kitlelerin saptanmasında da mamografi etkin bir yöntemdir. Yaş ilerledikçe kanser görülme riski artarken, beraberinde kanserin de mamografi ile teşhis edilme şansı artıyor. Bu nedenle ileri yaşlarda çekilen mamografiler meme hakkında daha çok bilgi veriyor. Mamografi tarama veya tanı amaçlı yapılıyor. Tarama amaçlı mamografiler, hiç yakınması olmayan kadınlara topluca yapılan incelemeler olarak adlandırılıyor. Bu incelemelerin ücreti de bir sağlık kuruluşu, kamu veya sivil toplum örgütü tarafından karşılanıyor. Herhangi bir yakınma veya kaygı ile kendiniz doktora başvurduğunuzda, muayeneden sonra sadece ultrasonografi ile yeterli bilgiye ulaşabiliyorsa bununla yetinilebilinir. Tanısal amaçlı mamografi de çekilmesi gerekiyorsa, bu noktada tanısal amaçlı tetkik her yaştaki kadına yapılabiliyor. Ancak unutmamak gerekir, 35-40 yaşından önceki mamografiler sınırlı ölçüde bilgi veriyor. Koçer, “Herhangi bir meme yakınması olan bir kadın bana başvurduğunda; muayenesine, ailesel risklerine, kişisel risklerine ve memenin yoğunluğuna bağlı olarak 35-40 yaş aralığında ilk mamografisini çektiriyorum. Özel takip gerektiren bir patolojisi yoksa 40 yaştan sonra düzenli takibe başlamasını öneriyorum” Dr. Esra Çay cevapladı.

Kategori

Meme kanserinde erken tanı

Meme kanserinin erken tanısı hastanın bu konudaki duyarlılığına ve hekim-hasta iletişiminin sürekliliğine bağlı olarak kolaylaşmaktadır. Genellikle meme kanserinin ilk belirtisi memede veya koltuk altında ele gelen bir kitledir. Bu tür kitlelerin hasta tarafından saptanabilmesi kadınların periyodik olarak kendilerini muayene etme alışkanlığına bağlıdır. Ancak ne yazık ki hastaların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmamaları sebebi ile kadınlar kendi kendini muayene etmemekte ya da muayeneden korkmaktadır. Bu sorunu aşmanın en kolay yöntemi kadınlara yaşamları boyunca kendilerine bazı soruları sorabilme alışkanlıklarının kazandırılmasıdır. Dr. Esra Çay cevapladı.

Rahim filminin tedavi edici özelliği varmı?

Radyoloji Uzmanı Dr. Cevat Bayrak cevaplıyor. Rahim filmi bir tedavi yöntemi değil bir tanı yöntemidir? Ancak Rahim filminin olumlu bir yan etkisi olarak Rahim filmini takip eden 3 ve 4 ay boyunca gebelik oranlarının arttığı araştırmalarla tespit edilmiştir. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte Rahim filmi sırasında içeri verilen kontras maddenin basıncıyla tüplerdeki ufak yapışıklıkların açıldığı, sümüksü tıkaçların ve pıhtıların temizlendiği düşünülmektedir. www.rahimfilmi.info

Kategori

Bel fıtığı tedavisinde izlenen yol nedir?

Hasta ağrı şikayeti ile beyin cerrahisine müracaat eder. Yapılan muayenede refleksler normal, güçsüzlük yok ise hastaya ağrı kesici, kas gevşetici ilaçlar ve mutlak yatak istirahatı önerilir. 3 – 4 gün içinde şikayetlerin de azalma olmaz ve yeniden yapılan nörolojik muayenesinde kötüleşme yoksa hasta fizik tedavi kliniğine sevk edilir. Şikayetleri devam ederse hastaya gerekli radyolojik tetkikler yapılarak yeni bir tedavi protokolüne başlanır. Doç. Dr. Mehmet Aydoğan cevapladı.

Kategori

Bel fıtığı tedavi edildikten sonra tekrar eder mi?

Bel fıtığı ameliyatında sonucu belirleyen en büyük etmen cerrahın doğru tanı ve doğru ameliyat şeklini planlamasıdır. Ameliyat sonrası hastanın ağrılarının geçmesi ve felç durumunun düzelmesindeki başarımız % 95’dir.
Tekrarlama sorunuza gelirsek çok nadir olarak tekrarlama görülüyor. Bu da aynı diskten veya farklı bir diskten kaynaklanabilir ama bu çok nadir görülür. Doç. Dr. Mehmet Aydoğan cevapladı.

Kategori

Skolyozun işaretleri nelerdir?

Skolyoz, yetişme çağındaki çocukların geleceğini tehdit eden bir hastalık. Hastalık erken belirlendiğinde tedavisinde yüzde 100’e varan bir başarı sağlanıyor. Ancak zamanında teşhis edilemeyen omurga eğrilikleri ilerlemişse, çocukların normal gelişimi engelleniyor. Erişkinlik döneminde; bel ve sırt ağrıları, kalp ve akciğer fonksiyon bozuklukları ortaya çıkıyor. Skolyoz hastalığı yüzünden her 1000 kişiden 2 – 3’ünün aktif tedavi görmesi, her 1000 kişiden 1’inin de ameliyat olması gerekiyor. Skolyoz, dikkatli bir göz tarafından farkediliyor. Doç. Dr. Mehmet Aydoğan cevapladı.

Kategori

Skolyoz tanısı konulduktan sonra izlenen yol nedir?

Eğriliği 20 derecenin üzerinde olduğu hastalarda cerrahi en uygun tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavi de sırt ve/veya bele yerleştirilen vida ve çubuklar yardımıyla omurgada düzletme yapılmaktadır. Günümüzde cerrahi tekniklerde ki gelişmeler ve cerrahi sırasında uygulanan omurilik fonksiyonlarının görüntülenmesi (nöromonitorizasyon) gibi yardımcı yöntemler, cerrahi sırasında hastada meydana gelebilecek sorunları azaltmakta oldukça faydalı olup cerrahinin başarısını artırmaktadır. Kliniğimiz modern omurga cerrahisi merkezlerinde bulunan bu alt yapılara sahip olup, kliniğimizde skolyoz ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Doç. Dr. Mehmet Aydoğan cevapladı.

Kategori

Osteoporotik tedavisinde hangi yöntemler kullanılır?

Osteoporozda medikal tedavi yaklaşımları ile kırıkların önlenmesi, kemik mineral yoğunluğunun arttırılması, hastalığa bağlı belirtilerin iyileştirilmesi ve hastanın yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Kemik yoğunluk ölçüm sonuçları kişisel risk faktörleri ile birlikte değerlendirilerek ilaç tedavisi konusunda hekim tarafından karar verilmektedir. Doç. Dr. Mehmet Aydoğan cevapladı.

Kepçe kulak problemi ve ameliyatı

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sadullah Karun cevaplıyor. Kepçe kulak problemi yapısal bir problemdir yani doğuştan itibaren başlamaktadır. Bebekliğin ilk yıllarında, çocukluğun ilk yıllarında görülen bir yapı bozukluğudur. Cerrahi yöntemle düzeltilebilecek bir bozukluktur. Biz sıklıkla ilkokula başlamadan önce, düzeltmeyi tercih ediyoruz. İlkokul da arkadaşlarının kepçe kulak diye hitap etmeleri, onları okuldan soğutmaktadır. Beş – altı yaşları civarı bunu düzeltmek için ideal bir yaştır. Ama birçok kişi bu yaşları aşıyor, lise çağında üniversite çağında bu problemle bize müracaat etmektedirler. Bunlarda bu yaşta lokal anestezi  vermeden sadece iğne ile uyuşturularak düzeltmek mümkün olmaktadır. Bu işlem kulak arkasından yapıldığı için ameliyat izleri kulak arkasında kaldığı için önden bakışta ya da yanda bakışta izde görülmemektedir. Burada kulağa istenilen şekil verilir, kulak hafifçe arkaya yatırılıyor ve dikkat çekiciliği azalmaktadır. Tekrar eski şeklini alması, yeniden kulakların açılması, kepçe kulak haline gelmesi pek mümkün bir şey değildir. Çünkü bu ameliyat esnasında kıkırdaklara kalıcı dikişler konulmaktadır. Ancak büyük bir tramvaya uğrarsa, kulak çekilirse, istenmeyen bir şey gelişirse, belki yapı da hafif bir bozulma olabilir ameliyattan sonra ama yoksa ellenmeden sonra bu yıllarca kalan bir ameliyat yöntemidir.

Kategori

Üriner sistemi taş hastalığı nedir? Tedavisi nasıl yapılır?

Taş hastalığı tek bir nedenle değil, çok sayıda, karmaşık ve birbiriyle ilişkili bir çok faktörün beraberce meydana getirdiği olaylar sonucunda oluşmaktadır. Böbrek taşları sayılarına, bulundukları yerlere ve kimyasal yapılarına göre sınıflandırılmaktadır. Böbrek taşı erkeklerde kadınlara oranla en az üç kat daha yaygın olarak görülmektedir. Yetişkin erkeklerde ömür boyu taş oluşma riski yüzde 20 civarındadır. Bu oran bayanlarda yüzde 5 ile 10 arasındadır. Taş hastalarında tekrarlama oranı ilk taş oluşumundan itibaren 5 yıllık bir süre içinde yüzde 50’den yüksek olarak rapor edilmiştir. Üriner sistem taş hastalığına İskandinavya, Akdeniz ülkeleri, Pakistan, Malezya gibi ülkelerde sık olarak rastlanmaktadır. Taş oluşumunda beslenme, iklim ve genetik faktörlerin de rolü vardır. İklim ile taş oluşumu arasında direk ilişki kurmak güç ise de sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde ve yaz mevsimlerinde daha fazla tespit edilmektedir. Ağrı, kanlı idrar yapma, ateş, bulantı ve kusma taş hastalığının belirtileri arasında sayılabilir. Taş hastalıklarına bağlı komplikasyonlar, yani taşa bağlı ek bozukluklar sık görülmektedir. Böbrek havuzu ve çanaklarda genişleme (hidronefroz) ile böbrek iltihabı (piyelonefrit) bunlardan başlıcalarıdır. Op. Dr. Göksel Verim cevapladı.

Kategori

Prostat hastalığında tedavi seçenekleri nelerdir?

İlaçla tedavi yöntemi her şartta başarı sağlamamaktadır. İlaç tedavisi ile idrar akım hızı yeterli ise, işeme sonrası mesanede idrar kalmıyorsa ve enfeksiyonlar oluşmuyorsa bu şekilde tedavi sürdürülebilir. İlaç tedavisi ile bu parametrelerin düzelmediği hastalarda cerrahi müdahale gündeme gelmelidir. Prostat büyümesinde açık ameliyat yöntemi eskiden beri kullanılmaktadır. Açık ameliyat yönteminde hastanın vücuduna girmek için kesiler açılmakta ve bu kesilerden ameliyat bölgesine ulaşılmaktadır. Daha sonra prostat kesilerek dışarı çıkarılmaktadır. Açık ameliyatın ardından hastanın yaralarının iyileşmesi uzun sürmekte ve takılan sonda geç çıkarılmaktadır. Buna rağmen açık ameliyat tekniği günümüzde hala tercih edilmektedir. Eski görüşlere göre belirli bir gramın üstündeki prostat ağırlıklarında açık cerrahi önerilmekte ise de , artık günümüzde hemen hemen tüm iyi huylu prostat büyümeleri Plazmakinetik TUR, standart TUR ya da greenlight  (yeşil ışık)  lazer ile tedavi edilmektedir. Op. Dr. Göksel Verim cevapladı.

Horlama ve uyku apnesi?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Can cevaplıyor; Horlama ve uyku apnesi? Horlama uyku esnasında ağzımızdan çıkan rahatsız edici sesdir. İlerleyen zamanlarda horlamakla kalmamakla birlikte zaman içinde uyku apnesine dönüşür. Uyku apnesi uyku esnasında en az 10 sn süreyle nefesimizin durmasıdır. www.canmedkbb.com

Kategori

Mızrakla yaralanan fili kurtarmak kolay olmadı

Veteriner ekiplerinin mızrakla yaralanan filmi tedavi etmek için harcadığı çaba kameralara yansıdı. Vahşi ortamında bulunan yaralı fili yakalayıp tedavi etmek kolay olmadı.

Hipertansiyon nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? 

Kardiyolog Prof. Dr. Eralp Tutar cevaplıyor; Hipertansiyon nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Kalbimiz kasılarak içindeki temiz kanı atar damarlara atar , atılan kan damar içerisinde basıncı hızla yükseltir. Bu sırada ulaşılan en yüksek basın değeri halk arasında büyük tansiyon olarak bilinen sistolik kan basıncıdır. Kalbin kasılması bitince kan basıncı düşmeye başlar her bir atım arasındaki ulaşılan en düşük değerde küçük tansiyon olarak bilinen diğer diastolik kan basıncıdır.

Kategori

Kalp yetmezliği nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Kardiyolog Prof. Dr. Eralp Tutar cevaplıyor; Kalp yetmezliği nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Kalp kasılma gücünü yitirdiğinde veya esnekliğini kaybettiğinde vücudumuzun ihtiyacı olan kanı yerince pompalıyamaz bu durumda kişi kendini bitkin ve yorgun hissedicektir. Ayrıca geceleri tek yastıkta yatamama bacak ve ayaklarda şişlik gibi şikayetler ortaya çıkar. İstirahatte bile kalp hızının çok hızlı attığını hissedebilir tüm bu durumlar kişide kalp yetmezliği olduğunu göstermektedir.

Bayılma neden olur? Nasıl tedavi edilir?

Kardiyolog Prof. Dr. Eralp Tutar cevaplıyor; Bayılma neden olur? Nasıl tedavi edilir? Bayılma kişinin kısa süreli bilinç kaybıyla birlikte ortaya çıkan pozisyonunu kaybetme durumudur. Bilinç kaybının sebebi beyine giden kan akımının kısa sürelide olsa yetersis kalmasıdır. Herhangi bir tıbbi müdaheleye gerek kalmadan kısa sürede kişinin bilinci yerine gelir. Her üç kişiden birinde hayatının herhangi bir döneminde bayılma olmuştur. Bayılma çoğu hastada hayatı tehtit eden bir durum değildir.

Kategori

Kalp krizi bulguları ve yapılması gerekenler

Kardiyolog Prof. Dr. Eralp Tutar cevaplıyor; Kalp krizi bulguları ve yapılması gerekenler kalp krizi kalp kası hücrelerinin uzun süre oksijensiz kalıp ölmeye başlaması durumudur, ani ölümün başlıca sebebidir. Kalbi besleyen koroner damarlarda kan akımının yavaşlaması veya durması neticesinde gelişir, buda damar sertliği olarak bilinen lipit içerek plakların üzerinde pıhtı gelişip damarı tıkamasıyla gerçekleşir.

Kategori

Karın aort damarı anevrizmasının ameliyatsız tedavisi

Kardiyolog Prof. Dr. Eralp Tutar cevaplıyor; Karın aort damarı anevrizmasının ameliyatsız tedavisi, karın aort damarı anevrizması kalpten çıkan ana atar damarın karın bölgesinde genişleyerek balonlaşma yapma durumudur. Her ne kadar çoğu hastanın pek şikayeti olmasada orta yaşın üzerinde olup karın ve sırt ağrısı şikayeti olan kişilerde aort damarında anevrizma varlığı mutlaka araştırılmalıdır.

Kategori

Koroner (Kalp) damar tıkanıklıklarında stent tedavisi 

Kardiyolog Prof. Dr. Eralp Tutar cevaplıyor; Koroner (Kalp) damar tıkanıklıklarında stent tedavisi, kalp kaslarını besleyen coroner damarların damar sertliğine bağlı daralmaları veya tıkanıklıklarında angina dediğimiz göğüs ağrısı, kalp krizi veya ani ölüm görülebilir. Bu hastalarda amacımız göğüs ağrısını ortadan kaldırarak yaşam kalitesini arttırmak ve hastalığın ilerlemesini engellemek olmalıdır.

Kategori

Karotis (Şah) damarı darlığında stent tedavisi

Kardiyolog Prof. Dr. Eralp Tutar cevaplıyor; Karotis (Şah) damarı darlığında stent tedavisi, damar sertliğinin şah damarı olarak bilenen beyine giden boyun damarlarının daraltması karotis damar hastalığı olarak bilinir. Genellikle hastaların şikayeti olmaz ancak bu hastalarda felç bir diğer adıyla inme geçirme riski artmıştır. Bu inmeler geçici olabileceği gibi kalıcıda olabilir. Konuşamama yada konuşmada peltekleşme vücudun bir yarısında güç kaybı gibi inme bulgularını görebiliriz.