Skolyoz nedir? – Sözcü TV

Skolyoz nedir?

Kategori

Skolyoz nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Skolyoz deyimi , Yunanca eğri kelimesinden türemiştir. Omurganın sık görülen deformitelerinden olan skolyoz omurganın ortasından geçen sanal çizginin 10 dereceden fazla kaymasına denilmektedir. Omurgadaki bu yana eğilme, omurların kendi etraflarında dönmeleriyle birlikte olduğundan üç boyutlu bir deformite meydana gelmektedir. Bu hastalığın sebebiyle ilgili  bir çok çalışma yapılmış bir çok teori ortaya atılmış ancak tam olarak nedeni ortaya konamamıştır. Omurga gelişimi esnasında bu hastalığı başlatan herhangi bir faktör gösterilememiştir. Bu nedenle ebebeynlerin bu süreci etkileyebilmeleri mümkün değildir.(4) Okul çocuklarında ortalama %1.5 oranında saptanmıştır. Skolyozun en sık rastlanan tipi idiyopatik skolyoz dur ve %70-90 oranındadır. Skolyozda kalıtımsal rol olabileceği görüşü vardır. Kızlar ve erkeklerde eşit sıklıkta rastlanmakla birlikte kız çocuklarda daha fazla ilerleme görülür. Doç. Dr. Mehmet Aydoğan cevapladı.