Mizgin Doğan – Sözcü TV

Mizgin Doğan

Kategori

İşe iade davası nasıl açılır? Arabuluculuğa başvuru süreleri nelerdir?

İşçinin işe iade davası açabilmesi için iş güvencesinden yararlanıyor olması gerekmektedir. Peki nedir bu iş güvencesi şartları? İlk olarak işçinin İş Kanunu’na tabi olarak belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışma yapıyor olması gerekir. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.

Kategori

Fazla mesai ücretine hak kazanılması hakkında bilinmesi gerekenler

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar, fazla çalışma yani fazla mesai olarak nitelendirilmektedir. Fazla çalışmaların karşılığı olarak işçiye saatlik ücretinin %50’si oranında zamlı ücret ödenmesi gerekmektedir. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.

Kategori

Mobbing nedir, nasıl ispatlanabilir?

Bezdiri de dediğimiz mobbing aslında bir grup insanın bir kişi veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapmasıdır. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.

Kategori

Ayıplı malda tüketicinin seçimlik hakları nelerdir?

Tüketiciye teslimi anından taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olunması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.

Kategori

İhbar tazminatı nedir, nasıl hesaplanır?

İş Kanunu belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerektiğini söylemektedir. Bildirimin amacı tarafların fesih olayından önceden haberdar olarak işçi açısından yeni iş aranması, işveren açısından yeni işçi alımının sağlanması ve tarafların zarar görmelerinin önlenmesidir. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.

Kategori

Taksirle adam yaralama suçunda bilinmesi gerekenler

Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesinde düzenlenen taksirle adam yaralama suçu için taksirle başkasının vücuduna acı veren, sağlığını veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişinin 3 aydan 1 yıla hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacağı öngörülmüştür. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.

Kategori

Şantaj suçu nedir, cezası nasıl belirlenir?

Türk Ceza Kanununda bir kimsenin hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya, yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.

Kategori

Taksirle adam öldürme suçu nedir, cezası nasıl belirlenir?

Taksirle adam öldürme suçunu basit taksirle adam öldürme ve bilinçli taksirle öldürme diye ikiye ayırmak gerekir. Basit taksirle öldürmede dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle gerçekleşen ölüm, aslında öngörülmemiştir. Eğer kişi bu ölümü öngörebiliyorsa bilinçli taksir söz konusu olur. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.

Kategori

Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası nedir?

Şiddetli geçimsizliğin temelini evlilik birliğinin temelinden sarsılması oluşturmaktadır. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle artık tarafların ortak bir yaşama devam etmesi mümkün olmaması halinde mahkeme tarafından boşanmalarına karar verilir. Avukat Mizgin Doğan cevapladı.