Dr. Nesrin Aslan – Sözcü TV

Dr. Nesrin Aslan

Kategori

PET/CT ne zaman ve hangi durumlarda uygulanır?

Kanserlerin büyük bir kısmı erken tanı konulduğunda yüksek oranda tedavi edilebiliyor. Kanser tanısında PET CT’nin, özellikle tümör hakkında verdiği detaylı bilgiler dolayısıyla görüntülemede çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Neolife Tıp Merkezi “Nükleer tıp, radyoaktif materyallerin vücuda damar yoluyla, ağız yoluyla ya da solutularak verilmesinden sonra, yaydıkları gama ışınlarının özel cihazlar tarafından tespit edilip görüntü haline getirilmesi esasına dayanan bir görüntüleme yöntemidir. Nükleer tıbbın radyolojik yöntemlerden farkı; organlardaki yapısal bozukluklardan çok, daha önce ortaya çıkan fonksiyonel bozuklukları ortaya koymasıdır. Bu sayede nükleer tıp birçok durumda yapısal bozukluklar ortaya çıkmadan önce hastalıkları tanımaya, teşhis koymaya yardımcı oluyor. Onkolojide erken teşhis çok önemli olduğu için nükleer tıbbın hastaların kaderini değiştirecek öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.”Nasıl uygulanıyor? PET-CT uygulanacak hasta o gün aç olarak sağlık kurumuna geliyor. Damardan vücuttaki şekere (glukoz molekülüne) benzer bir radyoaktif madde enjekte ediliyor, 45-60 dakikalık bekleme periyodunun ardından görüntüleme işlemine başlanıyor. İnsan vücudundaki hücreler enerji elde etmek için glukoz kullanıyorlar. Tümör hücreleri daha hızlı büyüyüp çoğaldıkları için glukoz kullanımları normal dokulara göre daha yüksek oluyor. Böylece yapılan tarama işlemi ile glukoz metabolizmasının arttığı alanlar tespit edilebiliyor. Görüntüleme kafa tabanı ile uyluk üst kesimi arasında kalan alanı kapsıyor. Önce saniyeler süren CT görüntüsü, ardından 25-30 dakika kadar süren PET görüntüsü alınıyor. Anatomik ve fonksiyonel bu görüntüler üst üste konularak glukoz metabolizmasının arttığı dokular saptanıyor. Dr. Nesrin Aslan cevapladı.

Kategori

PET/CT avantajları nelerdir?

PET-CT, bir PET (pozitron emisyon tomografisi) ve bir de BT’den (bilgisayarlı tomografi) oluşan entegre bir görüntüleme cihazıdır. PET sayesinde özellikle kanserli dokular kolaylıkla tespit edilebilmekte, BT ile de bu dokuların vücut içerisindeki yerleri çok büyük bir hassasiyetle belirlenebilmektedir. PET-CT cihazları günümüzde özellikle onkoloji ve kardiyoloji alanlarında kullanılmaktadırlar. PET-CT’nin avantajları nelerdir?  Yüksek çözünürlük ile görüntü kalitesinde mükemmellik sağlar. Tetkik süresi diğer yöntemlere kıyasla çok kısadır. Kanserli hücrelerin erken evrede ve doğru bir biçimde teşhis edilmesini mümkün kılar. Nükslerin erkenden tespit edilmesini sağlar. Dr. Nesrin Aslan cevapladı.

Kategori

PET/CT nedir ve nasıl uygulanır?

PET/CT işlemi için hastadan en az 6 saat açlık gerekmektedir. İlk olarak hastanın kan şekeri ölçülür. Kan şekeri istenilen sınırlarda ise damardan radyoaktif madde enjekte edilir. Radyoaktif maddeler çeşitli olmakla birlikte en fazla kullanılanı F-18 Florodeoksiglikoz dur. Bu madde Flor-18 isimi radyoaktif maddeye bağlanmış bir şeker molekülüdür. Enjeksiyonu takiben hasta bir saat kadar ilacın dağılması için bekletilir. Ardından PET/CT cihazında çekime alınır. PET-CT kullanılan diğer maddeler, kemikleri görüntülemek için F-18 NaF, prostat kanserlerinin yayılımının araştırılmasında Ga-68 PSMA, Nöroendokrin tümörlerin araştırılmasında kullanılan Ga-68 Octerotidtir. Bunların dışında rutinde pek kullanılmayan bir çok radyofarmasotik de bulunmaktadır. PET-CT kanserli dokunun saptanmasından tedavi planının yapılmasına, tedavi başarısının değerlendirilmesinden ışın tedavisinin planlanmasına kadar birçok aşamada kanserle savaşta başarıyı önemli ölçüde artırmaktadır. Dr. Nesrin Aslan cevapladı.