Çağdaş Karsan – Sözcü TV

Çağdaş Karsan

Disleksi ve diğer öğrenme güçlükleri

Öğrenme güçlükleri çocuklarda dinleme, mantık yürütme, konuşma, okuma, yazma ve matematiksel hesaplamalar gibi akademik becerileri etkileyen heterojen bozukluklardır. Bu bozukluklar çocuk okul çağına gelene kadar genellikle anlaşılmaz. Özgül öğrenme güçlüğünde çocuğun hatalı ya da eksik olan becerileri tespit edilmeli, buna yönelik çalışmalar yapılmalı ve yapılan çalışmalar okuldakilerle ilişkilendirilmelidir. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan cevapladı.

Dil ve konuşma bozukluklarına neden müdahale edilmelidir?

Dil ve konuşma bozuklukları kendi haline bırakıldığında veya aileler tarafından önemsenmediğinde, ciddi davranış sorunlarına yol açabilir. Çocuk, çevresi tarafından anlaşılmamaya tepki olarak ve kendini koruma amacıyla uyumsuz davranışlar geliştirir. Bunlar çevrenin daha da olumsuz tepkilerine yol açar ve kısır bir döngüye girilir. Yalnızca sorunun saptanması ve adının konması bile ailenin, okulun ve öğretmenin tavrının değişmesine yol açacaktır. Bu nedenle dil ve konuşma bozukluklarına vakit kaybedilmeden müdahale edilmelidir. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan cevapladı.

Dudak damak yarıklığında konuşma terapisi

Dudak damak yarıklığı bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında ortaya çıkan bir anomalidir. Yarık damak dudak vakalarında konuşma sorunlarının görülme oranı % 30-55 arasıdır. Bu duruma bağlı olarak sesletim problemleri, rezonans sorunları ve konuşma gelişiminde gecikmeler görülebilir. Dil ve konuşma terapisiyle konuşmaya dair bu sorunları ortadan kaldırmak mümkündür. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan cevapladı.

Dil ve konuşma bozukluklarının okul yaşantısına etkisi

Sözel iletişim becerilerinde sorun olan bir çocuğun akademik yaşantısında da zorluk yaşayacağı düşünülebilir. Dil konuşma sorunları yaşayan çocuklar okul yaşantılarının başlangıcından itibaren okumayı ve yazmayı öğrenmede, konuşulan dili anlamada, sosyal ipuçlarını yakalamada ve sınavlar sırasında güçlük çekebilirler. Bu nedenle bu sorunlar fark edildiği an bir dil ve konuşma terapistine başvurulmalıdır. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan cevapladı.

Otizmli çocuklarda konuşma terapisi

Otizmli çocuklarda iletişim davranışlarının geliştirilmesi kendi potansiyellerinin maksimumuna erişmeleri açısından çok önemlidir. Dil ve konuşma müdahalesinin erken yaşlarda başlaması ve çocuğun yaşına ve ilgi alanlarına göre şekillendirilmesi gerekir. Otizmli çocukların büyük bir bölümü yapılandırılmış müdahale yaklaşımlarına çok iyi tepki verirler. Ebeveynlerin ve bakıcıların müdahale programının bir parçası olması terapinin çocuğun günlük hayatına aktarılabilmesi açısından gereklidir. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan cevapladı.