Hukuk – Sayfa 3 – Sözcü TV

Hukuk

Onur-Kaykayoğlu

Yeni işe başlayanın kıdem tazminatı yanar mı?

Avukat M.Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; İşten ayrılıp kıdem tazminatını alan çalışan hemen sonrasında yeni işi başlar ise kıdem tazminatı yanar mı? Bu durum sadece, 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olmak kaydıyla, 3600 gün prim ödemiş 15 yıl çalışması olan bir işçi Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan bu şartları taşıdığına dair yazı alarak kıdem tazminatını alarak kıdem tazminatını alan işçiler için gündeme gelebilir. Yargıtay bu konuda daha önce verdiği kararlarda, çalışma hakkının anayasal bir hak olması sebebiyle işveren yeniden çalışmaya başlasa dahi kıdem tazminatını iade etmesine gerek olmadığına karar vermiştir. Ancak medyaya yansıyan son ihtilafta işçinin henüz eski işyerinden ayrılmadan yeni işvereniyle iş akdi imzaladığı ve akabinde kıdem tazminatını alarak yeni işyerinde işe başladığı görülmektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu ihtilafta kıdem tazminatının iadesine karar vermiştir. Ancak aksi yönde düşünen Yargıtay 7. ve 22. Hukuk Dairelerinin benzer olaylarda vereceği kararları beklemek gerekir.
3 sene önce 11