Hukuk – Sayfa 3 – Sözcü TV

Hukuk

Destekten-yoksun-kalma-tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatını kimler alabilir?

Ölümlü trafik kazaları son zamanlarda maalesef çok fazla meydana gelmeye başladı. Böyle bir durumda, ölenin yakınları, kusurlu araç sürücüsü, araç sahibi ve zorunlu trafik sigortasından maddi manevi tazminat talep edebilir.Maddi ve manevi tazminat sadece mirasçılar tarafından talep edilmez. Ölenin yakınları ve desteğinden yoksun kaldığını ispat eden 3. kişiler de maddi manevi tazminat isteyebilirler. Avukat İlker Türkgüler cevapladı.
3 sene önce 11
kira-sözlesmesı

Kiracı kira sözleşmesi bitmeden evden çıkabilir mi?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; Kiracı kira sözleşmesi bitmeden evden çıkabilir mi? Kiracı, kira sözleşmesi sona ermeden önce feshetmek istediği taktirde, kiraya veren kiracıdan kalan süreye ilişkin kira bedellerinin tamamının kendisine tazminat olarak ödenmesini talep etmektedir. Yargı kararları bu konuya şöyle bir çözüm getirmiştir : Tahliye edilen evin aynı şartlarda ne kadar süre içerisinde kiraya verilebileceğini bilirkişiler vasıtasıyla tespit ederek, bu süre kadar miktarın tazminat olarak ödenmesine karar vermektedir.
3 sene önce 11
Çalışanın-haftalık-mesai-süresi-kaç-saattir

Çalışanın haftalık mesai süresi kaç saattir?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; Çalışanın haftalık mesai süresi kaç saattir? Çalışanın haftalık mesai süresi 45 saattir. Haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalarda, her bir saat fazla mesai için işçiye normal saatlik ücretinin yüzde 50 üzerinde ücret ödenmesi gerekir. İşçi fazla mesai karşılığı zamlı ücret yerine serbest zaman talep edebilir. Bu durumda işçiye her bir saat fazla mesaisi için bir buçuk saat serbest zaman verilir. İşçi serbest zaman hakkını, 6 ay içinde kullanmalıdır. Serbest zaman kullanımı için işveren yönetim hakkı uyarınca tarih belirleyebilir.
3 sene önce 11
ınternet-alısverıs

İnternetten yapılan alışverişte ürün iade hakkı var mı?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; İnternet üzerinden yapılan alışverişte tüketicilerin ürün iade hakkı var mı? Tüketicinin internetten satın aldığı bir ürünü kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin vazgeçme (cayma) hakkı vardır. Satıcı cayma bildirimini aldıktan sonra 14 gün içinde bedel iadesini yapmalıdır. Tüketici de cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yaptıktan sonra 10 gün içinde, şayet ürünü teslim almışsa, iade etmelidir. Satıcının ürün bedelini iade etmemesi halinde tüketicinin Tüketici Hakem Heyeti yada Tüketici Mahkemesi’nde dava açma hakkı vardır.
3 sene önce 11
kalp-krızı

İş yerinde kalp krizi geçirilmesi iş kazası sayılır mı?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; iş yerinde kalp krizi geçirilmesi iş kazası sayılır mı? Kalp krizinin iş kazası olduğu Yargıtay kararlarıyla tespit edilmiştir. Buna göre, işçi hangi koşullarda çalışmaktadır, gerekli önlemler, gerekli tıbbi tahliller yapılmış mıdır bu vb konular araştırılmaktadır. İşçinin vefat ettiğini düşündüğümüz ihtimalde ailesi iş kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Maddi tazminat, işçinin yaşı, kazanın oluş şekli, işverenin-işçinin kusur oranları, işçinin son aldığı ücrette gözönüne alınarak teknik bir hesaplama ile tespit edilir. Manevi tazminat ise tarafların sosyo-ekonomik durumları da, gözönüne alınarak hakim tarafından takdir edilir.
3 sene önce 11
Kıdem-tazminatı

Kıdem tazminatı nasıl hak edilir?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; Kıdem tazminatı nasıl hak edilir? Eğer işçinin aylık ücret, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacakları ödenmiyorsa, işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatını talep edebilir. İşveren tarafından işçinin iş akdi feshedilmişse ve tazminatı ödenmişse, işçi haksız olarak iş akdinin feshedildiğini ispat etmek kaydıyla dava açıp, kıdem tazminatını isteyebilir. Son olarak 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olmak kaydıyla, 3600 gün prim ödemiş 15 yıl çalışması olan bir işçi Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan bu şartları taşıdığına dair yazı alarak kıdem tazminatının ödenmesini, talep edebilir. Kıdem tazminatı tavanıyla kıdem tazminatının max. rakamı tespit edilmektedir. İşçinin aldığı maaş, bu rakamın üstünde olsa bile kıdem tazminatı tavanı dikkate alınır.
3 sene önce 11
işsizlık

İşsizlik maaşına başvurmak için ne yapmak gerekli?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; İşsizlik maaşına başvurmak için ne yapmak gerekli? İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden bir işçi, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır. Bu şartları taşıyan bir işçi, iş akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır. Çalıştığı sigortalı prim gün sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte minimum 180 gün max. 300 gün süreyle işsizlik maaşından yararlanabilir.
3 sene önce 121
maas-odenmeyen

İş sözleşmesini haksız yere feshedilirse işçinin hakları nelerdir?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; İşveren, iş sözleşmesini haksız yere feshetti işçinin hakları nelerdir? İş akdinin haksız olarak feshedildiğini düşünen işçi iş akdi haklı yada geçerli nedenle feshedildikten sonra işe iade davası yada kıdem tazminatı, ihbar tazminatı başta olmak üzere varsa diğer hak ve alacaklarını tahsili için dava açabilir. İşçinin işe iade davası açabilmesi için o işyerinde en az 30 işçinin çalışması, kendisinin minimum o işyerinde 6 ay süreyle çalışmış olması ve bu davayı iş akdinin feshedildiğini öğrendiği tarihten itibaren bir ay içerisinde açması gerekir. İşçinin davayı kazanması halinde mahkeme 4 aylık boşta geçen süre alacağı ile işe iade alınmaması halinde yine 4 aylık işe iade tazminatı olmak üzere (kıdem süresine değişebilir) toplam 8 aylık maaşının işçiye ödenmesine karar verir. Kararın kesinleşmesinden sonra işçinin 10 gün içerisinde işverene yazılı olarak başvurarak işe başlatılmasını eğer işe başlatılmayacaksa hak ve alacaklarının kendisine ödenmesini istemesi gerekir. İşveren en geç 1 ay içerisinde işçiye işe geri aldığını veya talebini kabul etmediğini yazılı olarak bildirebilir. İşveren işçisini işe geri alırsa 4 aylık ücretini, işe iade almak istemezse 8 aylık maaşını ödemesi gerekir. İşverenin cevap vermemesi talebi reddettiği anlamına gelir.
3 sene önce 11
maas-odenmeyen

Maaşı ödenmeyen çalışanın hakları nelerdir?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; Maaşı ödenmeyen çalışanın hakları nelerdir? Bu konuda iki temel çözüm yolu önerebiliriz. Birincisi Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Alo 170 hattını arayarak çalıştığı işyerinin unvanını, açık adresini ve işe giriş çıkış tarihlerini bildirerek, hangi ay ücretlerinin ödenmediğini belirterek işvereniniz şikayet edebilirsiniz. Bu durumda işveren denetim geçirecek ve işvereniniz ücretinizin ödenmediği her ay için idari para cezası alacaktır. İkinci yol ise ücret alacaklarının ödenmemesi sebebiyle çalışanın iş akdini haklı nedenle feshederek aylık ücret, kıdem tazminatı ve varsa diğer hak ve alacaklarını talep edebilir.
3 sene önce 11
Çalışanlar-yıllık-ücretli-izinini-nasıl-kullanı

Çalışanlar yıllık ücretli izinini nasıl kullanır?

Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; Çalışanlar yıllık ücretli izinini nasıl kullanır? Yıllık izin süresi, işçi ve işverenin anlaşması şartıyla en fazla 3’e bölünerek kullanılabilir. Yıllık iznin parça parça kullandırılması halinde bölünen sürelerden bir bölümünün 10 günden az olmaması gerekmektedir. Yıllık ücretli izin süresi 14 gün olan işçinin 14 günlük yıllık izni, 10 gün, 2 gün ve 2 gün olmak üzere bölünebilir. İşverenin yıllık izni 3’ten fazla parçaya bölmesi mümkün  değildir. Yıllık iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir ilde geçirecek çalışana, isteği halinde ve bu durumu belgelemesi şartıyla toplam 4 güne kadar yol izni verilmek zorundadır. Çalışan birikmiş yıllık ücretli izin haklarının karşılığını ancak iş akdi sona erdikten sonra işverenden talep edebilir.
3 sene önce 11
Onur-Kaykayoğlu

Yeni işe başlayanın kıdem tazminatı yanar mı?

Avukat M.Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; İşten ayrılıp kıdem tazminatını alan çalışan hemen sonrasında yeni işi başlar ise kıdem tazminatı yanar mı? Bu durum sadece, 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olmak kaydıyla, 3600 gün prim ödemiş 15 yıl çalışması olan bir işçi Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan bu şartları taşıdığına dair yazı alarak kıdem tazminatını alarak kıdem tazminatını alan işçiler için gündeme gelebilir. Yargıtay bu konuda daha önce verdiği kararlarda, çalışma hakkının anayasal bir hak olması sebebiyle işveren yeniden çalışmaya başlasa dahi kıdem tazminatını iade etmesine gerek olmadığına karar vermiştir. Ancak medyaya yansıyan son ihtilafta işçinin henüz eski işyerinden ayrılmadan yeni işvereniyle iş akdi imzaladığı ve akabinde kıdem tazminatını alarak yeni işyerinde işe başladığı görülmektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu ihtilafta kıdem tazminatının iadesine karar vermiştir. Ancak aksi yönde düşünen Yargıtay 7. ve 22. Hukuk Dairelerinin benzer olaylarda vereceği kararları beklemek gerekir.
3 sene önce 11